Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Wydarzenia » Konkurs "Estetyzacja Portu Gdańsk" rozstrzygnięty

Zmiana w składzie Zarządu ZMPG SA
06.04.2016

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk w sztormie nagród
10.03.2016

Kolejne inwestycje w Porcie Gdańsk dobiegły końca
04.03.2016

Konkurs "Estetyzacja Portu Gdańsk" rozstrzygnięty
03.03.2016

Port Gdańsk partnerem strategicznym Konferencji Prawa Morskiego
29.02.2016

ZMPG SA nagrodzony "Diamentem polskiej infrastruktury".
25.02.2016

Port Gdańsk odpowiedzialny społecznie
23.02.2016

Lista
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

Konkurs "Estetyzacja Portu Gdańsk" rozstrzygnięty

03.03.2016

Estetyzacja Portu Gdańsk to projekt zainicjowany z myślą stworzenia koncepcji uporządkowania eksploatowanych nabrzeży i zagospodarowania wolnych dotąd przestrzeni, tak aby sukcesywnie przekształcać port w miejsce, w którym realizowana jest aktywna działalność portowa przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu naturalnych walorów terenu. Surowe elementy industrialnej przestrzeni, zgodnie z zamysłem projektu, mają być sukcesywnie zastępowane elementami czerpiącymi z naturalnego uroku nadmorskiego krajobrazu tak, by tereny Portu Gdańsk zlokalizowane nad Martwą Wisłą zyskały nowe oblicze

Sam projekt zainicjowany został 2 czerwca 2014 roku, kiedy to Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zawarł Umowę Partnerstwa dotyczącą wspólnej realizacji pierwszego etapu projektu pn. "Estetyzacja Portu w Gdańsku". Umowę podpisali wówczas przedstawiciele pięciu Partnerów zaangażowanych w jego realizację, w tym Prezydent Gdańska, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Prorektor Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej.

Zamysłem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk było stworzenie przy wsparciu środowiska akademickiego nowatorskiego projektu, dzięki któremu możliwym będzie przekształcenie portu w organizm, w którym fragmenty nadwodnych terenów aż do wejścia do portu zostaną ożywione i - tam gdzie to możliwe - udostępnione mieszkańcom i turystom.
Tereny na dzień dzisiejszy niemożliwe do wykorzystania w celach przemysłowych miały zostać zagospodarowane w praktyczny sposób, by docelowo uzyskać spójną koncepcję zagospodarowania terenów przybrzeżnych.

W pierwszym etapie projektu zorganizowane zostały warsztaty, wzięło w nich udział około 60 studentów, którzy w 16 grupach przygotowali prace plastyczne w celu zaprezentowania pomysłów w formie koncepcji na zagospodarowanie terenów nadwodnych wzdłuż Toru Wodnego w Porcie Wewnętrznym.

Kontynuacją przedsięwzięcia, a zarazem kolejnym etapem projektu było ogłoszenie w październiku 2015 roku przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział "Wybrzeże" otwartego dwuetapowego konkursu studialno - realizacyjnego, którego przedmiotem było opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych Martwej Wisły wraz z koncepcją przekształceń wskazanych fragmentów stref nadwodnych Portu Gdańsk zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno- architektonicznymi Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Architekci biorący udział w konkursie mieli możliwość zaproponowania m.in. nowych miejsc spacerowych, ciągów pieszych i rowerowych, instalacje artystyczne, małą architekturę, tereny zielone czy też zagospodarowanie obiektów historycznych.
Konkursem objęte były również elewacje budynków w Porcie Wewnętrznym stojące wzdłuż toru wodnego.
W pierwszym etapie konkursu prace zostały ocenione pod kątem atrakcyjności rozwiązań przez jury konkursowe, w skład którego wchodzili przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich. Oceniana była również oryginalność pomysłów.
Autorzy trzech najlepszych koncepcji zostali zaproszeni do drugiego etapu.
Spośród nich w dniu 1 marca wybrana została zwycięska praca, natomiast 2 marca nastąpiło publiczne ogłoszenie rezultatów konkursu i ujawnienie jej autorów. Wszystkie prace, zgodnie z przyjętą formułą konkursową przez cały czas jego trwania były zakodowane, stąd poznanie autorów możliwe było dopiero podczas uroczystości finałowej. Na bazie zwycięskiej koncepcji zostanie ostatecznie przygotowany projekt budowlany dla terenów znajdujących się przy wejściu do portu, bowiem zagospodarowanie będzie realizowane etapami. Na ten moment projektowaniu podlegać będzie głównie teren znajdujący się w okolicy Wolnego Obszaru Celnego oraz Nabrzeża Ziółkowskiego. Wybrana koncepcja ma wskazywać kierunek estetyzacji tych terenów portowych, które z racji swojego charakteru docelowo nie będą mogły być wykorzystane do pełnienia funkcji przemysłowej.

Najlepszą pracą, w toku głosowania jury okazał się projekt zaproponowany przez młodych gdańskich architektów reprezentujących 3 pracownie: Restudio, Studio R oraz Midi, które postanowiły na potrzeby konkursu wspólnie opracować jeden projekt estetyzacji portu. W skład zwycięskiego zespołu projektowego wchodzili: Roland Kwaśny, Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Piotr Karaś, Artur Dubis oraz Maja Smulska. Zespoły mają na swoim koncie szeroki zakres prac projektowych, w tym projekt Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego, sale teatralno-koncertowe, parki, basen olimpijski itp.
Zgodnie z regulaminem konkursowym, zwycięski zespół, oprócz nagrody pieniężnej otrzymał zaproszenie do negocjacji na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej, która stanowić będzie bazę wyjściową do realizacji konkretnych już prac estetyzacyjnych w rejonie Wolnego Obszaru Celnego oraz Nabrzeża Ziółkowskiego. Konkretne efekty szeroko zakrojonych prac poznamy w ciągu 2 najbliższych lat.


 

 
Cofnij