Ten materiał pochodzi z serwisu www.portgdansk.pl
Strona znajduje się pod adresem http://www.portgdansk.pl/wydarzenia/remont-nabrzeza-przemyslowego


Remont Nabrzeża Przemysłowego

Facebook
LinkedIn
Twitter

Remont Nabrzeża Przemysłowego

26.07.2004

Rok 2004 to ważny rok dla Nabrzeża Przemysłowego. Po wielu latach, to jedno z najbardziej "pracowitych" nabrzeży Portu Gdańskiego doczekało się remontu, chociaż właściwsze byłoby tu określenie "odbudowy".

Pierwszy etap prac, który ma zostać zakończony do końca 2004 r., obejmuje demontaż części istniejącego nabrzeża z pozostawieniem drewnianych, 100-letnich pali. W to miejsce wykonana zostanie nowa żelbetonowa ścianka przednia oraz nadbudowana nowa płyta nabrzeża wraz z nawierzchnią oraz uzbrojeniem i wyposażeniem.

Dzięki tym pracom spółka "Chemiki" eksploatująca Nabrzeże Przemysłowe będzie miała do dyspozycji 250 m odremontowanego nabrzeża mogącego obsługiwać statki do 8 m zanurzenia. Perspektywicznie możliwe będzie pogłębienie kanału, dzięki czemu do nabrzeża będą mogły przybijać statki do 10 m zanurzenia.

Koszt prac objętych pierwszym etapem wynosi ok. 10,5 mln zł. To środki wyasygnowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, które potwierdzają realizację proładunkowej polityki finansowej ZMPG SA ukierunkowanej na doinwestowanie portu wewnętrznego, uczynienia go bardziej atrakcyjnym i konkurencyjnym wobec innych portów.www.portgdansk.pl
© Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA