Ten materiał pochodzi z serwisu www.portgdansk.pl
Strona znajduje się pod adresem http://www.portgdansk.pl/wydarzenia/port-gdansk-nagrodzony-krysztalem-przetargow-publicznych


Port Gdańsk nagrodzony Kryształem Przetargów Publicznych

Facebook
LinkedIn
Twitter

Port Gdańsk nagrodzony Kryształem Przetargów Publicznych

24.10.2016

10 października już po raz ósmy rozdane zostały Kryształy Przetargów Publicznych - nagroda przyznawana dla tych firm, które w ocenie kapituły konkursowej stosują dobre i godne naśladowania praktyki w zamówieniach publicznych.

Do wąskiego grona laureatów dołączył Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., który otrzymał nagrodę w kategorii "Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej" za rozbudowę intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

W tegorocznej edycji konkursu oceniane były wyłącznie realizacje zakończone między 1 sierpnia 2015 r. a 31 lipca 2016 r.

Nagrodzona inwestycja służy poprawie technologii i jakości obsługi na terminalu kontenerowym w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego, sfinalizowana została pod koniec ubiegłego roku. Jej wartość opiewała na kwotę 30 mln PLN i realizowana była przy wsparciu środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedsięwzięcie obejmowało szeroki zakres prac, w tym powiększenie powierzchni składowej, poprawienie układu komunikacyjnego i postojowego terminalu, ale również uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej obszaru objętego inwestycją. Pomimo obszernego spektrum zadań związanych z przedsięwzięciem, inwestycja zrealizowana została niezwykle szybko, bo w zaledwie 7 miesięcy. Roboty budowlane trwały od kwietnia do listopada ubiegłego roku. W rezultacie doprowadzono do polepszenia warunków do obsługi przewozów: drogowo-morskich, kolejowo-drogowo-morskich oraz kolejowo-morskich w zakresie jednostkowego czasu obsługi na terminalu. Zadbano również o uzyskanie, w toku przeprowadzonej inwestycji, stosownych usprawnień manipulacyjno-składowych kontenerów. W konsekwencji, program modernizacji terminalu umożliwił zwiększenie jego dotychczasowych rocznych zdolności przeładunkowych do poziomu 100 tys. TEU.

Kapituła Konkursu oceniała cały przebieg postępowania przetargowego - od chwili jego ogłoszenia przez wybór najkorzystniejszej oferty, aż do realizacji przedsięwzięcia w zgodzie z prawem i poszanowaniem środków publicznych.

O wyborze zwycięzców, spośród 187 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała Kapituła Nagrody, w której skład weszli uznani eksperci - autorytety w dziedzinie zamówień publicznych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Nagrodę w imieniu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. odebrał Pan Michał Żarski - Kierownik Działu Przetargów i Umów Publicznych.www.portgdansk.pl
© Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA