Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » O Porcie » Bezpieczeństwo » Ośrodek Ratownictwa ZMPG SA

Międzynarodowe konwencje

ISPS

Przepustki

Wykaz obiektów w systemie przepustkowym ZMPG

Ośrodek Ratownictwa ZMPG SA

Cyberbezpieczeństwo
 
 

Ośrodek Ratownictwa ZMPG SA


W ramach realizacji celu nadrzędnego, jakim jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA utworzył Ośrodek Ratownictwa ZMPG, który spełnia funkcję Centrum Koordynacyjno-Ratowniczego zrzeszającego w sobie wszystkie służby ukierunkowane na zachowanie bezpieczeństwa w porcie, w tym: dyspozytora portu, dowódcę zmiany Straży Ochrony Portu Gdańsk, dyspozytora Portowej Straży Pożarnej Florian.

Głównym zamysłem utworzenia Ośrodka Ratownictwa ZMPG SA dostępnego pod jednym numerem alarmowym 111 jest skrócenie czasu zbierania informacji o zdarzeniu na potrzeby skutecznego ratowania życia i zdrowia lub środowiska, podjęcie natychmiastowych działań ratowniczych, dzięki pełnej koordynacji służb portu z Kapitanatem Portu, Państwową Strażą Pożarną, Policją i Pogotowiem Ratunkowym, a tym samym zapewnienie skutecznego i racjonalnego wykorzystania wszystkich sił i środków możliwych do użycia tj. grup interwencyjnych, samochodów i statków pożarniczych.

Zadania i zasady działalności Ośrodka Ratownictwa ZMPG SA w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 • przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o zaistniałych pożarach, klęskach żywiołowych, katastrofach technicznych, chemicznych i ekologicznych oraz innych powstałych na terenie portu,
 • dysponowanie do zdarzeń sił i środków pozostających w gotowości operacyjnej, koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na terenie portu,
 • kierowanie działaniami ratowniczymi podczas zdarzeń,
 • udział w organizowaniu sztabu akcji ratowniczej,
 • dokonywanie bieżącej analizy sytuacji w porcie w zakresie występujących zagrożeń oraz ich operacyjnego zabezpieczenia,
 • kierowanie jednostek do zabezpieczenia przeciwpożarowego w czasie przeładunku materiałów niebezpiecznych i prac pożarowo niebezpiecznych,
 • przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków wchodzących w skład systemu ratowniczo-gaśniczego w porcie,
 • współdziałanie z Dyspozytorem Portu, SOPG, służbami technicznymi portu i kapitanatu portu przy zwalczaniu zaistniałych zagrożeń oraz likwidacji ich skutków,
 • powiadamianie przełożonych o zagrożeniach występujących na terenie portu według odrębnych ustaleń,
 • utrzymywanie stałej łączności operacyjnej z uczestnikami systemu ratowniczego i miejskim stanowiskiem kierowania.
    


Realizacja tak szerokiego spektrum zadań możliwa jest dzięki wyposażeniu Ośrodka Ratownictwa w najnowocześniejsze środki łączności dyspozytorskiej i udostępnienie posiadanych mediów na jednej konsoli operatora, za pośrednictwem której widoczna jest dostępność wszystkich środków łączności.
Nowa instalacja umożliwia również rejestrację i archiwizację całej korespondencji głosowej prowadzonej przez operatorów.

Ponadto, celem zapewnienia najwyższych standardów obsługi i funkcjonowania ośrodka, na jego potrzeby utworzono, wyposażone w system zasilania awaryjnego, centrum monitorowania elektronicznych systemów zabezpieczeń i systemów monitoringu wizyjnego.

Centrum wyposażone zostało w:

 • system monitoringu wizyjnego, który nadzoruje stałe punkty kamerowe rozlokowane na terenach administrowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk,
 • system monitoringu wizyjnego, który nadzoruje mobilne punkty kamerowe umieszczone na pojazdach patroli zmotoryzowanych,
 • system monitorowania ochrony obwodowej,
 • system monitorowania systemów włamania i napadu,
 • system ochrony studni telekomunikacyjnych.

Regulamin Ośrodka Ratownictwa ZMPG S.A. - 16.01.2019 r. [dokument PDF, 3,3 MB, Adobe Reader]
Archiwum

Dane Adresowe:
Ośrodek Ratownictwa ZMPG SA
ul. Na Zaspę 57
Gdańsk Nowy Port
Tel. 111/113
(+48) 58 343 11 20, (+
48) 58 737 99 14

 

 
Cofnij