sygnet
Specjalistka/ Specjalista ds. Wspomagania Systemów Zarządzania

Specjalistka/ Specjalista ds. Wspomagania Systemów Zarządzania

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 18.11.2021

Na stanowisku Specjalistka/ Specjalista ds. Wspomagania Systemów Zarządzania będziesz odpowiadać za:

 • Wspieranie wdrożeń systemów zarządzania (ERP / BI / Workflow / ESB).
 • Monitorowanie realizacji projektów biznesowych w ramach systemów działających w Spółce.
 • Współpracę z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym (zbieranie wymagań, analiza procesów i danych, ustalenie zakresu i sposobu działania aplikacji, kontakt z zespołami deweloperów i architektów).
 • Integrację danych i systemów ZMPG w oparciu o Szynę Danych.
 • Tworzenie i aktualizację dokumentacji projektowych.
 • Wsparcie procesu przygotowania i przebiegu testów.
 • Wspieranie użytkowników w obsłudze i rozwoju systemów.
 • Bieżącą komunikację z użytkownikami, rozwiązywanie zgłaszanych przez nich problemów.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego (techniczne, ekonomiczne, finansowe).
 • Trzyletniego doświadczenia we wdrożeniach systemów zarządzania.
 • Umiejętności analitycznych.
 • Umiejętności tworzenia i weryfikacji dokumentacji wymagań (wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne).
 • Wskazana znajomość narzędzi do mapowania procesów, opartych o notacje UML / BPMN.
 • Znajomości budowy systemów zarządzania klasy ERP, Workflow.
 • Znajomości (technologii OLAP (BI) oraz ESB (Szyna Danych).
 • Znajomości technologii baz danych MS SQL oraz języka SQL.
 • Doświadczenia we współpracy z użytkownikami.
 • Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Posługiwania się językiem angielskim na poziomie pozwalającym na swobodne czytanie i zrozumienie dokumentacji.
 • Znajomość zasad rachunkowości i controllingu oraz systemu finansowo-księgowego Comarch XL będzie dodatkowym atutem.
 • Mile widziane doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań platformy integracyjnej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 18.12.2021 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?