sygnet
Specjalistka / Specjalista ds. Telekomunikacji

Specjalistka / Specjalista ds. Telekomunikacji

Poziom stanowiska: Specjalista (Regular)

Miejsce pracy: Gdańsk

Wynagrodzenie brutto miesięcznie: brutto: 6 200 – 7 700 zł

Data publikacji: 19.08.2022

Na stanowisku Specjalistki / Specjalisty ds. Telekomunikacji będziesz odpowiadać za:

 • Obsługę systemów teleinformatycznych (m.in. systemu bilingowego).
 • Obsługę programów do zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną.
 • Przygotowywanie danych do raportów wynikających z obowiązku sprawozdawczego przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
 • Przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • Wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą telekomunikacyjną.
 • Współpracę i wymianę informacji z innymi komórkami w ramach prowadzonych wspólnie inwestycji.
 • Rozliczanie kosztów inwestycji i remontów branży telekomunikacyjnej.
 • Wdrażanie najwyższych standardów technicznych i technologicznych.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Przynajmniej 3 lat doświadczenia w zakresie budowy i eksploatacji sieci światłowodowej.
 • Wykształcenia średniego, wyższe techniczne mile widziane.
 • Tzw. „zmysłu technicznego”.
 • Umiejętności czytania dokumentacji technicznej.
 • Silnej motywacji do osiągania wyznaczonych celów.
 • Umiejętności analitycznego myślenia oraz sprawnego formułowania i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętności podejmowania decyzji.
 • Otwartego umysłu, chęci do nauki.
 • Prawa jazdy kat. B.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 17.09.2022 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.