sygnet
Specjalistka / Specjalista ds. Fakturowania Dzierżaw i Najmów

Specjalistka / Specjalista ds. Fakturowania Dzierżaw i Najmów

Poziom stanowiska: Junior

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 24.09.2021

Na stanowisku Specjalisty ds. Fakturowania Dzierżaw i Najmów będziesz odpowiadać za:

 • Analizę umów i innych dokumentów związanych z procesem rozliczania zobowiązań kontrahentów i ich fakturowania.
 • Kompleksowy proces przygotowania faktur dla klientów krajowych i zagranicznych, zgodnie z obwiązującymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi oraz wewnętrznymi wytycznymi (m.in. ustalanie kodów usług, stawek VAT, stawek dzierżaw).
 • Wprowadzanie danych dotyczących umów dzierżaw i najmu do systemu informatycznego
 • Prawidłową wysyłkę faktur do kontrahentów.
 • Prowadzenie ewidencji oraz archiwizację dokumentów w sposób staranny rzetelny i terminowy.
 • Współpracę z innymi działami firmy.
 • Wsparcie współpracowników w przypadku spiętrzenia pracy.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: Finanse, Ekonomia, Prawo Administracyjne lub pokrewne
 • Znajomości przepisów ustawy VAT w zakresie fakturowania.
 • Umiejętności czytania i interpretacji zapisów prawnych, postanowień umowy.
 • Umiejętności analitycznego myślenia.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania kontrahentów i fakturowania.
 • Odpowiedzialności, dbałości o jakość, terminowości wykonywanych zadań.
 • Umiejętności współpracy w zespole.
 • Wielozadaniowości i umiejętności ustalania priorytetów.
 • Gotowości do pracy pod presją czasu.
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 21.10.2021 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?