sygnet
Specjalistka/ Specjalista ds. Analityki Handlowej

Specjalistka/ Specjalista ds. Analityki Handlowej

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 03.11.2021

Na stanowisku Specjalistki/ Specjalisty ds. Analityki Handlowej będziesz odpowiadać za:

 • Analizowanie zapisów w umowach handlowych i innych dokumentach z nimi połączonych, związane z procesem prawidłowego ewidencjonowania danych w systemie zarządzania biznesowego.
 • Wprowadzanie danych dotyczących umów handlowych do systemu.
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie danych z różnych systemów zarządzania biznesowego.
 • Gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych dotyczących umów handlowych.
 • Przygotowanie zestawień, raportów, sprawozdań, analiz i prezentacji w oparciu o dane pozyskane z systemów.
 • Przygotowywanie i bieżąca kontrola planu przychodów oraz budżetu operacyjnego.
 • Współpraca z innymi działami firmy.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse,  Prawo Administracyjne, Matematyka/ Statystyka lub pokrewne.
 • Przynajmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w samodzielnej, analitycznej pracy z dużą ilością danych.
 • Bardzo dobrej, praktycznej znajomości MS Excel i Power Point.
 • Umiejętności czytania i prawidłowej interpretacji zapisów w umowach handlowych.
 • Umiejętności analitycznego myślenia.
 • Odpowiedzialności, dbałości o jakość i terminowość wykonywanych zadań.
 • Umiejętności współpracy w zespole
 • Wielozadaniowości i umiejętności ustalania priorytetów.
 • Gotowości do pracy pod presją czasu.
 • Znajomości dobrych praktyk w zakresie wizualizacji danych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 03.12.2021 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?