sygnet
Specjalista ds. Wsparcia IT

Specjalista ds. Wsparcia IT

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 05.01.2022

Na stanowisku Specjalista ds. Wsparcia IT będziesz odpowiadać za:

 • Utrzymanie urządzeń komputerowych w Spółce w ciągłym użytkowaniu, wymiana materiałów eksploatacyjnych, naprawa własna lub przekazywanie sprzętu do właściwego serwisu.
 • Dbałość o prawidłową eksploatację i działanie systemów operacyjnych.
 • Wykonywanie wdrożeń i instalacji urządzeń i oprogramowania.
 • Instruktaż dla pracowników w zakresie obsługi sprzętu i działania aplikacji.
 • Wspomaganie użytkowników w Spółce w zakresie prawidłowego wykorzystywania sprzętu, oprogramowania oraz poprawy organizacji pracy.
 • Kontrola wykorzystania urządzeń komputerowych i oprogramowania przez pracowników zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami w tym zakresie.
 • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej urządzeń, systemów operacyjnych i aplikacji, prowadzenie ewidencji licencji na oprogramowanie i wsparcie.
 • Opiniowanie zleceń, zamówień i umów na usługi i sprzęt informatyczny. Opiniowanie planów szkoleń użytkowników.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Przynajmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zadaniami HelpDesk IT.
 • Wykształcenia średniego technicznego lub wyższego technicznego, preferowane kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka lub pokrewne.
 • Prawa jazdy kat. „B”.
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym wraz z techniczną nomenklaturą (w mowie i piśmie).
 • Zaangażowania i nastawienia na realizację wyznaczonych celów w wyznaczonym czasie.
 • Samodzielności i dobrej organizacji własnej pracy.
 • Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętności pracy w zespole.
 • Chęci ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, warsztaty).
 • Otwartości na zmiany.

Mile widziane:

 • Znajomość programów Comarch ERP XL, ESET, ME DesktopCentral, ServiceDesk+ oraz innych z portfolio ManageEngine.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 05.02.2022 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?