sygnet
Specjalista ds. Realizacji Inwestycji

Specjalista ds. Realizacji Inwestycji

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 24.05.2021

Na stanowisku Specjalisty ds. Realizacji Inwestycji będziesz odpowiadać za:

 • Koordynacja i nadzór procesu inwestycyjnego na etapie przygotowania oraz realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych.
 • Tworzenie harmonogramów prac i planów budżetowych.
 • Monitorowanie terminowej realizacji kolejnych etapów projektu.
 • Bieżąca kontrola budżetów wykonania zadań.
 • Przygotowywanie materiałów merytorycznych do dokumentacji przetargowych.
 • Koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych na poszczególnych etapach realizacji zadania.
 • Współpraca w zakresie koordynacji projektu z projektantami, wykonawcami, urzędami oraz innymi instytucjami.
 • Zlecanie oraz odbiór dokumentacji oraz innych zleconych prac.
 • Monitorowanie ryzyk w trakcie procesu przygotowania i realizacji.
 • Przygotowanie raportów i analiz dotyczących realizowanych projektów.
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań.
 • Ścisła współpraca z innymi działami Spółki.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: Budownictwo Lądowe, Inżynieria Środowiska lub pokrewne.
 • Przynajmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z przygotowaniem inwestycji budowlanych.
 • Znajomość przepisów branżowych (m.in. Prawo Budowlane) i procedur administracyjnych.
 • Umiejętności czytania i weryfikacji  dokumentacji technicznej.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office.
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność współpracy oraz komunikatywność.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • Uprawnienia budowlane.
 • Doświadczenie w realizacji zadań z dofinansowaniem UE.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 18.06.2021 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?