sygnet
Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Poziom stanowiska: Specjalista (Mid)

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 14.06.2022

Twój zakres obowiązków:

 • Nadzór nad realizacją zobowiązań wynikających z aktów prawnych regulujących obszar ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Spółce.
 • Monitorowanie przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorcy, inwestora
  i zarządzającego portem w zakresie ochrony środowiska, wdrażanie nowych regulacji w Spółce.
 • Nadzór nad realizacją zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych i przepisów ochrony środowiska przez inwestorów i wykonawców inwestycji na terenie Portu Gdańsk.
 • Przygotowywanie materiałów merytorycznych do dokumentacji przetargowych.
 • Określanie warunków środowiskowych do postępowań administracyjnych.
 • Współpracę z właściwymi urzędami i instytucjami, w tym udział w kontrolach organów w Spółce, raportowanie i sprawozdawczość do odpowiednich organów ochrony środowiska.
 • Prowadzenie monitoringu poziomu hałasu, jakości powietrza oraz wód w akwenach portowych wraz z analizą wyników oraz sporządzanie odpowiednich raportów.
 • Realizowanie projektów związanych z polityką CSR Spółki dotyczących zagadnień ochrony środowiska.
 • Inicjatywa we wdrażaniu rozwiązań wpisujących się w ideę „Zielonego Portu Gdańsk”.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska lub pokrewne.
 • Przynajmniej 2 lat doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Znajomości zagadnień prawnych z zakresu ochrony środowiska.
 • Umiejętności posługiwania się pakietem MS Office.
 • Bardzo dobrego posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie.
 • Samodzielności, dobrej organizacji pracy własnej.
 • Umiejętności współpracy i komunikowania się.
 • Umiejętności realizacji kilku zadań jednocześnie.
 • Czynnego prawo jazdy kat. B.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 06.07.2022 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.