sygnet
Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa

Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 27.04.2022

Twój zakres obowiązków:

 • Planowanie i koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie.
 • Rozwijanie polityki bezpieczeństwa i systemu zarządzanie ryzykiem.
 • Tworzenie i doskonalenie procedur bezpieczeństwa IT.
 • Analiza i ocena rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT.
 • Wdrażanie i rozwój systemów oraz narzędzi stosowanych w zapewnianiu bezpieczeństwa IT.
 • Współpraca z podmiotami wspierającymi i instytucjami nadzorującymi w zakresie bezpieczeństwa IT.
 • Komunikowanie się z Security Operation Center.
 • Doskonalenie procedur i rozwiązań IT w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Prowadzenie testów i ćwiczeń planów ciągłości działania.
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych.
 • Analizowanie alertów i podatności, w tym ich priorytetyzowanie i klasyfikowanie.
 • Rekomendowanie rozwiązań i wdrożenia procedur w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
 • Inicjowanie procesów zakupowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.
 • Prowadzenia szkoleń wewnętrznych dla pracowników w zakresie zachowań i przestrzegania procedur cyberbezpieczeństwa.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego informatycznego.
 • Przynajmniej 2 lat doświadczenia w zakresie wdrażania lub rozwoju systemów bezpieczeństwa IT.
 • Znajomości rozwiązań stosowanych w bezpieczeństwie IT.
 • Znajomości przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 • Wiedzy o stosowanych rozwiązaniach w zakresie sieci komputerowych i administracji systemów.
 • Znajomości normy PN-EN-ISO_IEC-27001 .
 • Znajomości normy PN-EN-ISO-22301.
 • Znajomości Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
 • Znajomości wytycznych ENISA Cyber Risk Management for Ports.
 • Podstawowej znajomości narzędzi Kali Linux .
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 26.05.2022 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.