sygnet
Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. Administracyjnych

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Wynagrodzenie brutto miesięcznie: 6 000 – 6 500 zł

Data publikacji: 17.11.2022

Na stanowisku Specjalisty ds. Administracyjnych będziesz odpowiadać za:

 • Prowadzenie i obsługę sekretariatu, w tym prowadzenie kalendarza spotkań oraz obsługę spotkań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dbałość o prawidłowy obieg korespondencji, przesyłek, dokumentów księgowych, archiwizację dokumentów, prowadzenie archiwum elektronicznego.
 • Sporządzanie pism, wniosków, prowadzenie korespondencji.
 • Przygotowywanie zestawień, rozliczeń i raportów oraz prostych umów.
 • Prowadzenie rejestru umów działu.
 • Opracowywanie materiałów analitycznych do spotkań i sprawozdań.
 • Monitorowanie zużycia materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych i zarządzanie ich stanami.
 • Organizowanie krajowych i zagranicznych podróży, rozliczanie delegacji.
 • Przygotowanie i obsługę odpraw, konferencji oraz innych spotkań służbowych.
 • Współpracę i wsparcie pracowników Działu.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia średniego lub wyższego.
 • Przynajmniej 3 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 • Bardzo dobrej znajomości MS Office (MS Word, MS Excel).
 • Sprawnego posługiwania się językiem polskim w zakresie tworzenia pism, wniosków, prowadzenia korespondencji biurowej.
 • Umiejętności tworzenia raportów i analiz.
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Dużej samodzielności w działaniu.
 • Umiejętności efektywnej komunikacji na wszystkich poziomach organizacji i nastawienia na współpracę w zespole.
 • Obowiązkowości, sumienności i samodzielności.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 17.12.2022 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.