sygnet
Dyspozytor Zmianowy Portu

Dyspozytor Zmianowy Portu

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 07.10.2022

Na stanowisku Dyspozytora Zmianowego Portu będziesz odpowiadać za:

 • Koordynowanie i nadzorowanie planowanego ruchu statków i jednostek pływających w porcie.
 • Prowadzenie monitoringu ruchu statków.
 • Współpracę ze służbami Kapitanatu Portu, Działem Bezpieczeństwa Portu, Ośrodkiem Ratownictwa, operatorami przeładunkowymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony portu.
 • Prowadzenie dokumentacji operacyjnej.
 • Bieżącą współpracę z operatorami i kontrahentami.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia średniego, mile widziane wyższe o profilu kierunkowym.
 • Bardzo dobrej znajomości MS Office (MS Word, MS Excel).
 • Umiejętności obsługi radiostacji UKF.
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Znajomości zagadnień gospodarki morskiej, przepisów portowych, regulaminu współpracy instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących przy przeładunku towarów w polskich portach morskich będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętności podejmowania szybkich decyzji.
 • Dużej samodzielności w działaniu, obowiązkowości i sumienności.
 • Gotowości w systemie pracy zmianowej, włączając niedziele i święta.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 21.10.2022 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.