sygnet
Asystentka Zarządu

Asystentka Zarządu

Poziom stanowiska: Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Data publikacji: 22.04.2021

Na stanowisku Asystenta/ Asystentki Zarządu będziesz odpowiadać za:

 • zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Zarządem, a innymi jednostkami organizacyjnymi w firmie,
 • koordynowanie organizacji posiedzeń Zarządu, sporządzania podsumowań, monitorowania wykonania,
 • nadzorowanie obiegu dokumentów,
 • wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych poprzez dostarczanie niezbędnych danych i informacji,
 • przygotowywanie raportów, zestawień i prezentacji na potrzeby Członków Zarządu,
 • opracowywanie materiałów analitycznych do spotkań i sprawozdań,
 • aktywne monitorowanie wszystkich spraw Członków Zarządu,
 • zarządzanie kalendarzem, pocztą e-mail i listą spraw do załatwienia wraz z ustalaniem priorytetów,
 • zarządzanie zapytaniami od klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przygotowanie odpowiedzi,
 • kompleksową organizację spotkań biznesowych, udział w konferencjach i telekonferencjach, zapewnienie niezbędnych zasobów i materiałów na spotkania,
 • organizowanie krajowych i zagranicznych podróży, rozliczanie delegacji,
 • monitorowanie zużycia materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych i zarządzanie ich stanami,
 • podejmowanie gości i dbałość o estetykę biura.

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego,
 • trzyletnie doświadczenia w pracy na stanowisku o podobnym charakterze,
 • sprawnego posługiwania się językiem polskim w zakresie tworzenia pism, wniosków, prowadzenia korespondencji biurowej,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint),
 • umiejętności przygotowania prezentacji, raportów i analiz,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu dobrym,
 • umiejętności efektywnej komunikacji na wszystkich poziomach organizacji i nastawienia na współpracę w zespole,
 • umiejętności selekcjonowania informacji i nadawania im priorytetów działania,
 • asertywności, sumienności i samodzielności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • wysokiej kultury osobistej, dyskrecji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 21.05.2021 za pomocą przycisku APLIKUJ.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.
Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie – wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).

Część informacyjna

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZMPG S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?