sygnet

Projekt Portowego planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków podlega, konsultacjom z użytkownikami portu. Odbywa się to poprzez umieszczenie projektu Planu na stronie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., wraz z informacją na temat możliwości wnoszenia uwag oraz przewidzianego na to czasu. Wniesione uwagi są następnie rozpatrywane i zostają uwzględnione w Planie.

Projekt Portowego planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków [archiwum ZIP, 4,4 MB]

Uwagi należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: odpady-srodowisko@portgdansk.pl do dnia 14 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00.

Procedury dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych wynikają z Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, art. 9 ust. 2a.


Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?