Żegluga » Cruise to Gdańsk »

Programy proponowanych wycieczek


  1. Śladem Traktu Królewskiego
  2. Polska Wenecja
  3. Niebiańskie kościoły
  4. Mury które runęły - śladem Solidarności
  5. Bursztynowa kraina
  6. Uroki średniowiecza - zamek w Malborku
  7. Szwajcaria Kaszubska - rajski krajobraz
  8. Wietrzny raj - Półwysep Helski
  9. Rozkosze aktywnego życia

 

1. Śladem Traktu Królewskiego

Trakt Królewski - to najczęściej odwiedzane przez turystów miejsce, którego z racji swojej historii, mnogości zabytków, wyjątkowego klimatu, dźwięku muzyki ulicznych grajków nie sposób pominąć podczas wizyty w Gdańsku.
Trakt Królewski zawdzięcza swoją nazwę funkcji, jaką pełnił przed wiekami. To tą drogą wjeżdżali niegdyś do miasta polscy królowie. Orszaki królewskie, wjeżdżając Bramą Wyżynną i dalej Bramą Złotą, która otwiera Ulicę Długą, spędzały godzinami czas, aby ucieszyć królewskie oko pokazami linoskoczków, ulicznych akrobatów, walkami rycerskimi. To tu królowie wysłuchiwali przemów burmistrzów.
Trakt Królewski wiedzie od Bramy Złotej z Katownią i Bramą Wyżynną do Bramy Zielonej usytuowanej tuż nad rzeką Motławą. Całą długość traktu zdobią urokliwe gdańskie kamieniczki zamieszkiwane niegdyś przez najzamożniejszych patrycjuszy gdańskich, burmistrzów, bogatych kupców. Każda z nich ma swoją historię, swoją bogatą przeszłość, swoje tajemnice i legendy.

Zaraz po wejściu na Trakt Królewski uwagę przykuwa najwyższy budynek zwieńczony wysoką wieżą - Ratusz Głównego Miasta - będący najcenniejszą budowlą świecką dawnego Gdańska. Ratusz, niegdyś stanowiący siedzibę władz miasta, dziś cieszy oko jako siedziba Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Jego wnętrze - z emblematyczną Wielką Salą Rady, zwaną też Salą Czerwoną - jest przykładem jednego z najbogatszych nowożytnych wnętrz ratuszowych. Bogato zdobione sale dziełami pędzla najznakomitszych niderlandzkich artystów z rozsławionym obrazem "Apoteoza Gdańska" na czele, przyciągają co roku setki turystów, chcących przenieść się oczami wyobraźni do najświetniejszych czasów miasta.

Kolejnym obiektem przyciągającym wzrok jest piękny Dwór Artusa, u którego wejścia stoi symbol Gdańska - Fontanna Neptuna. Postać rzymskiego boga mórz i oceanów Neptuna symbolizuje związek miasta z morzem. Z fontanną, będącą jednym z najczęściej fotografowanych i charakterystycznych dla Gdańska obiektów, wiąże się legenda tłumacząca powstanie słynnej gdańskiej nalewki Goldwasser. Mówi się, że przed wiekami, Neptun rozzłoszczony wrzucanymi do fontanny monetami, uderzył trójzębem w wodę i rozbił złoto w drobne płatki, które odtąd zdobią swym blaskiem znakomity gdański likier ziołowo-korzenny Goldwasser, w którym niegdyś zasmakowali król Francji Ludwik XIV oraz caryca Rosji Katarzyna Wielka. Trunek ten, z drobnymi płatkami 22 - 23 karatowego złota zawieszonego w alkoholu do dziś kojarzony jest wyłącznie z Gdańskiem, stanowiąc jego sztandarowy wyrób.
Nazwa magicznego Dworu Artusa wiąże się ściśle z legendą Okrągłego Stołu rycerzy króla Artura. W dawnych czasach dwór stanowił ważny adres dla kupców, rzemieślników, mieszczan oraz zamożnych tego miasta, którzy gromadzili się na wzór rycerzy Okrągłego Stołu w bractwach rycerskich. Dwór Artusa był ekskluzywnym i ważnym miejscem spotkań towarzyskich elity gdańskiej, która w otoczeniu przepięknie zdobionych obrazami, malowidłami i gobelinami wnętrz dworu umilała sobie czas muzyką, występami śpiewaków i kuglarzy. Najcenniejszym elementem wystroju, który zachwyca swym artystycznym pięknem, jest największy na świecie piec kaflowy o wysokości 11 metrów i wadze 13 ton, pokryty 520 zdobnymi kaflami.

Zielona Brama zyskała swą nazwę prawdopodobnie dzięki licznym wodorostom, które niegdyś obficie ją pokrywały nadając zieloną barwę. Bliskość bramy względem rzeki Motławy wydaje się uwiarygodniać to przypuszczenie. Brama Zielona jest jedną z bram wodnych Gdańska, która wzniesiona została jako gdańska rezydencja królów polskich. Niegdyś brama była główną siedzibą Towarzystwa Przyrodniczego oraz Muzeum Przyrodniczego. Obecnie w jednej z jej sal znajduje się biuro byłego prezydenta Polski i współzałożyciela Solidarności - Lecha Wałęsy.

Wszystkim tym, którzy pragną poznać serce Gdańska gorąco polecamy tę krótką, bo zaledwie 900 metrową trasę obfitującą w jedne z najważniejszych i najpiękniejszych zabytków Gdańska.

 

2. Polska Wenecja

Opuszczając Gdańsk dawnym szlakiem, tuż po przekroczeniu Zielonej Bramy zobaczymy bajeczny obraz Gdańska z usytuowanymi wzdłuż rzeki Motławy licznymi kamienicami, które niegdyś stały bezpośrednio nad Motławą, co wielu turystom kojarzyć się może z Wenecją. Tu, podobnie jak w słynnym mieście gondolierów, budynki zdają się wyrastać z wody, którą, zwłaszcza w okresie letnim, nieustannie przemierzają statki białej floty i galeony pełne turystów chcących zasmakować morskiej przygody.
Ruszając od Zielonej Bramy już od samego początku uwagę zwraca bardzo charakterystyczny, drzemiący w tle Żuraw Gdański, który do XIX wieku uchodził za największy w świecie dźwig portowy. Tu bowiem, przed wiekami tętniło serce gdańskiego portu. W okresie jego funkcjonowania w centrum starego miasta wszystkie kamienice stały bezpośrednio nad rzeką Motławą. Dziś fronty budynków od Motławy oddziela kamienny pomost zwany Długim Pobrzeżem. Żuraw od początku pełnił podwójną rolę: obronnej bramy miejskiej, oraz dźwigu portowego, napędzanego siłą ludzkich nóg. Dziś Żuraw jest obiektem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, chętnie odwiedzanym choćby za sprawą ciekawego mechanizmu napędowego znajdującego się w jego wnętrzu. Mechanizm stanowiły dwie pary kół deptakowych, po których stąpali ówcześni robotnicy portowi, wprawiając w ruch mechanizm zdolny podnieść towary ważące nawet do 4 ton.

Vis-a-vis Żurawia, w zabytkowych Spichlerzach, znajduje się Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, we wnętrzach którego obejrzeć można ciekawe ekspozycje pokazujące dawny Gdańsk przez pryzmat kwitnącego tu niegdyś życia portowego miasta. Muzeum usytuowane jest na małej wyspie Ołowianka, na którą spod Żurawia można przeprawić się promem. Ołowianka zawdzięcza swą nazwę zlokalizowanym na niej spichlerzom i magazynom portowym, w których niegdyś magazynowano m.in. ołów.

Idąc wzdłuż Długiego Pobrzeża co raz mijamy przepiękne dawne bramy wodne miasta - Bramę Chlebnicką, Mariacką, która ulicą o tej samej nazwie prowadzi do wspaniałej Bazyliki Mariackiej, dalej Bramę Świętego Ducha, Świętojańską, Straganiarską, aż dochodzimy do urokliwej Baszty Łabędź, która zamykała Główne Miasto.
Spacer Długim Pobrzeżem to fantastyczny relaks. Liczne galerie i sklepy bursztyniarskie, których wystawy uginają się od pięknych i unikatowych gdańskich wyrobów z bursztynu, dzieła znakomitych gdańskich artystów i jubilerów, zachęcają do odwiedzin i zakupu niecodziennej bursztynowej biżuterii. Idąc krok dalej, skorzystać można z oferty rejsów po rzece Motławie, a nawet na piękny Półwysep Helski. Smaczny posiłek podczas podróży statkiem w dźwiękach muzyki szantowej to punkt, którego nie powinno zabraknąć w żadnym programie zwiedzania Gdańska.

 

3. Niebiańskie kościoły

Gdańsk, z racji swojej długiej historii, to nie tylko skupisko cennych budowli świeckich, ale również i kościelnych. Na szczególną uwagę zasługują głównie 3 kościoły: Bazylika Mariacka, Katedra Oliwska oraz Kościół Św. Brygidy, który zasłynął głównie jako mauzoleum najnowszej historii Polski związanej z ruchem solidarnościowym, jak też z unikatowego bursztynowego ołtarza.

Bazylika Mariacka to największy ceglany kościół gotycki na świecie, zwany też "koroną miasta Gdańska". Jest to jedyny polski kościół, którego długość zaznaczono na posadzce Bazyliki Św. Piotra w Rzymie. W jej skromnym wnętrzu znaleźć można m.in. gotycką kamienną rzeźbę zwaną "Gdańską Pietą", kopię obrazu Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny" (oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku), czy największy średniowieczny zegar świata, mający 14 metrów wysokości, będący ówczesnym komputerem pokazującym dni, miesiące, układ planet, kwadry księżyca. Po zwiedzaniu Bazyliki warto udać się także na jej 80-metrową wieżę, z której rozpościera się piękna panorama miasta. Bazylika znajduje się u wylotu najpiękniejszej ulicy Gdańska - Mariackiej, będącej galerią licznych sklepów z bursztynową biżuterią. Ulicę z obu stron ograniczają urocze kamienice gdańskie, dziś już w większości zrekonstruowane po zniszczeniach wojennych.

Pozostając nadal w centrum miasta, warto udać się do Kościoła Św. Brygidy. Świątynia ta z racji swojego położenia blisko Stoczni Gdańskiej odegrała w latach 80-tych ważną rolę podczas słynnych strajków solidarnościowych oraz w okresie stanu wojennego. Wiele pamiątek znajdujących się w jej wnętrzu przypomina o wydarzeniach tamtego okresu, kiedy to gdańscy robotnicy stoczniowi ruchem "Solidarność" zapoczątkowali lawinę zmian ustrojowych nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy.
Kościół Św. Brygidy zasługuje także na szczególną uwagę, choćby za sprawą bursztynowego ołtarza - nadal jeszcze niedokończonego, ale już dziś uznawanego za największy bursztynowy ołtarz świata. Docelowo ołtarz będzie miał 12 metrów wysokości, 9 metrów szerokości i aż 120 m2 powierzchni.

Kolejny z rekomendowanych w tym programie obiektów to Katedra Oliwska, która zyskała swą sławę głównie za sprawą XVIII - wiecznych organów, uchodzących w chwili swego powstania za największe organy w Europie. Kościół liczący aż 107 metrów długości jest najdłuższym kościołem w Polsce. Katedra okolona jest przepięknym parkiem powstałym na terenach dawnych ogrodów klasztornych cysterskich mnichów, w których do dziś króluje Pałac Opatów będący obecnie siedzibą Muzeum Sztuki Współczesnej. W parku spotkać można liczne okazy roślin sprowadzonych niemal z całego świata. Piękne alejki równo strzyżonych drzew i krzewów, szum kaskady Potoku Oliwskiego oraz okazałe kwietne klomby wiodą do strzelistej Katedry Oliwskiej, chętnie odwiedzanej za sprawą odbywających się w niej koncertów organowych. W okresie letnim koncerty organizowane są co godzinę, natomiast w pozostałe miesiące, dźwięku unikalnych piszczałek posłuchać można co najmniej jeden raz dziennie.

 

4. Mury które runęły - śladem Solidarności

Polska, a ściślej Gdańsk zasłynął w świecie m.in. za sprawą zmian ustrojowych, które przyczyniły się do obalenia komunizmu w Polsce, a później także w innych krajach Europy. To właśnie Gdańsk był zwłaszcza w latach 80-tych areną, której przyglądał się cały świat, sekundując robotnikom Stoczni Gdańskiej walczącym o wolność. "Mury, które runęły", to program nazwany tytułem piosenki słynnego polskiego barda Jacka Karczmarskiego. Pieśń ta, była swego czasu hymnem wszystkich tych, którzy utożsamiali się z prowadzoną w Gdańsku walką o demokrację.
Program "Mury, które runęły", ma na celu przedstawienie turystom krok po kroku wszystkich miejsc, które ponad 30 lat temu były świadkami ówczesnych zdarzeń.

W ramach tego programu proponujemy rozpocząć zwiedzanie od Placu Trzech Krzyży, który wziął swą nazwę od znajdującego się na nim pomnika. Wysoki na 42 metry pomnik Poległych Stoczniowców w kształcie trzech połączonych ze sobą krzyży upamiętnia śmierć wszystkich polskich robotników, którzy polegli w walce o wolność. Do dziś pomnik jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci w Gdańsku, gdzie swój hołd składali wybitni politycy świata, prezydenci, szefowie rządów, monarchowie, a także papież Jan Paweł II.

Tuż za pomnikiem znajduje się brama nr 2 prowadząca na teren udostępnionej częściowo do zwiedzania Stoczni Gdańskiej. Podczas zwiedzania stoczni zobaczyć można symboliczne bramy w kształcie rozciętego dziobu statku, dar miasta Berlina w postaci fragmentu obalonego w 1989 roku Muru Berlińskiego, czy fragment muru stoczni. Na terenie stoczni zobaczyć też można dawny wojskowy transporter opancerzony, którym komunistyczna milicja rozpędzała uliczne demonstracje. W ramach biletu wstępu symbolicznie zaprojektowanego w formie kartki zaopatrzeniowej, która niegdyś uprawniała do zakupu jedzenia, wejść można także na teren słynnej Sali BHP. To tam przed laty odbywały się negocjacje pomiędzy stoczniowcami a władzami PRL. Na koniec, proponujemy odwiedzenie multimedialnej wystawy Drogi do Wolności. Na niej zobaczyć można wnętrze sklepu z lat 70-tych, długopis, którym Lech Wałęsa podpisywał porozumienie z władzami PRL, tablice drewniane z wypisanymi ręcznie postulatami strajkowymi stoczniowców - obiekt, który wpisany został na Listę UNESCO Pamięć Świata.

Program "Mury, które runęły", polecamy przede wszystkim tym, którzy pragną wrócić do czasów największych przeobrażeń ustrojowych w Europie i poznać klimat tamtych lat.

 

5. Bursztynowa kraina

Gdańsk to miasto leżące na skrzyżowaniu historycznych oraz współczesnych szlaków bursztynowych. Dawny nadwiślański szlak bursztynowy wiódł od Gdańska do krajów południowej Europy, w kierunku Morza Czarnego, aż do Rzymu i Grecji.
Szlak bursztynowy odgrywał wówczas ważną rolę nie tylko z uwagi na swoje znaczenie gospodarcze, ale także kulturowe. Szlak bowiem, był też drogą rozpowszechniania nauki i kultury.
Okres przełomu XVI i XVII wieku był dla Gdańska tak zwanym złotym wiekiem. Gdańskie pracownie wrzały od liczby zleceń na piękne wyroby z bursztynu zamawiane przez bogatych mieszczan, szlachtę, a nawet dwory książęce i królewskie całej Europy.
Do dziś "złoto Bałtyku", bo tak też określa się czasem bursztyn, jest obecne w Gdańsku. Centrum miasta kipi od licznych sklepów i pracowni bursztyniarskich, w których nabyć można niepowtarzalne okazy biżuteryjne, cieszące się wielkim uznaniem i podziwem wśród turystów odwiedzających Gdańsk.

"Bursztynowa kraina" to program polecany zwłaszcza tym, którzy pragną zobaczyć z bliska najznakomitsze wyroby z bursztynu oraz poznać historię i technologie jego obróbki w pracowniach gdańskich artystów.

Program zwiedzania proponujemy rozpocząć od odwiedzenia Muzeum Bursztynu w Wieży Więziennej, gdzie podziwiać można bogatą kolekcję wyrobów z bursztynu - w tym największą na świecie, wykonaną z jednej bryły bursztynu o wadze 2,5 kilograma rzeźbę "Akt kobiecy". Innym miejscem wartym odwiedzenia jest Muzeum Archeologiczne, w którym znajduje się stała wystawa "Z bursztynem przez tysiąclecia". Ekspozycja przedstawia historię pochodzenia bursztynu, zabytki bursztyniarskie. W muzeum można wziąć udział także w pokazie obróbki bursztynu oraz poznać historię szlaku bursztynowego Starożytnej Europy.
Kolejnym obiektem, który prezentuje maestrię gdańskich bursztynników jest Kościół Św. Brygidy, w którym powstaje największy bursztynowy ołtarz świata. Aktualnie znajdują się tam jedynie fragmenty ołtarza oraz bursztynowa monstrancja (szerzej o Kościele Św. Brygidy w programie wycieczki "Niebiańskie Kościoły").

Podczas wizyty w Gdańsku warto także skierować kroki do pracowni i galerii bursztynu, jakich wiele w centrum Gdańska. W niektórych z nich oprócz możliwości nabycia pięknych bursztynowych wyrobów biżuteryjnych, turyści mają okazję zobaczyć z bliska jak wygląda obróbka kamieni szlachetnych i srebra oraz jak wytwarzana jest biżuteria bursztynowa.

 

6. Uroki średniowiecza - zamek w Malborku

Niecałe 60 km od centrum Gdańska, w pobliskiej miejscowości Malbork znajduje się największy średniowieczny zamek w Europie i zarazem największy ceglany zamek świata. Obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO rozsławił Malbork nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Przepiękny kompleks zamkowy zbudowany nad brzegiem rzeki Nogat, od XIII wieku był siedzibą komturów zakonu krzyżackiego, którzy w XIV wieku postanowili przenieść tu swą siedzibę porzucając Wenecję i ustanawiając Malbork stolicą państwa krzyżackiego.
Przepiękne krużganki, stylowe baszty, liczne refektarze i dziedzińce tworzą łącznie kompleks zamkowy o kubaturze ponad 250 000 m3. Co roku, zwykle w drugiej połowie lipca, odbywa się tu spektakularne widowisko zatytułowane "Oblężenie Malborka" upamiętniające wydarzenia sprzed paruset lat, kiedy to polsko-litewskie wojska króla Jagiełły zdobyły zamek w Malborku. Na cześć tamtych wydarzeń, na zamku zobaczyć można liczne zastępy rycerzy w lśniących zbrojach, piękne konie, machiny oblężnicze, potężne chorągwie, które razem tworzą niepowtarzalny klimat, przenosząc widzów w XV wiek. Wydarzeniu temu towarzyszą także pokazy walk rycerskich, warsztaty szermiercze i rzemieślnicze, pokazy życia rycerskiego, turnieje łucznicze, turnieje konne oraz wiele innych atrakcji.
Innym wartym obejrzenia wydarzeniem jest organizowany w okresie letnim każdego dnia spektakl światło i dźwięk prezentujący pod osłoną nocy piękno i wyjątkowość zamku. Podświetlone różnobarwnym światłem krużganki, dziedzińce i komnaty ruszą wyobraźnią każdego nawet najbardziej sceptycznego turysty.

Na zwiedzenie Zamku w Malborku, z racji jego powierzchni, poświęcić należy cały dzień, który z całą pewnością pozostanie w pamięci każdego na zawsze.

 

7. Szwajcaria Kaszubska - Rajski Krajobraz

Szwajcaria Kaszubska to program pokazujący jeden z najpiękniejszych regionów Polski - Kaszuby, które ze względu na swój urok i niepowtarzalny krajobraz nazywane są także Szwajcarią Kaszubską. Skojarzenie z krajem alpejskim wzięło się od licznych polodowcowych jezior otoczonych wzniesieniami, które zdobią krajobraz Kaszub.
Obowiązkowym punktem programu zwiedzania tego regionu jest miejscowość Wdzydze Kiszewskie, w której znajduje się najstarszy w Polsce skansen. Na powierzchni 22 hektarów zgromadzono tu liczne budowle z Kaszub i sąsiedniego regionu Kociewia, w tym: chałupy chłopskie, młyny, karczmy, budynki gospodarcze, warsztaty rzemieślnicze i wiele innych obiektów ilustrujących obraz dawnego życia wiejskiego tego regionu. Spacer po skansenie w otoczeniu malowniczej kaszubskiej przyrody, wizyta we wnętrzach zrekonstruowanych chat chłopskich z niejednokrotnie autentycznym wyposażeniem, pamiętającym dawne czasy regionu - w tym słynne kaszubskie wyroby hafciarskie, to wspaniała przygoda pozwalająca poznać historię kultury północnej Polski, regionu zamieszkiwanego przez Kaszubów, którzy do dziś zachowali swą odrębność, mają swój język i swoje, jakże barwne obyczaje.
 
Nieopodal Wdzydz, w odległości zaledwie 30 km znajduje się inna ciekawa miejscowość Szwajcarii Kaszubskiej - Szymbark - położona u podnóża Wieżycy, największego wzniesienia na Niżu Środkowo-Europejskim.
Od kilku lat miejscowość ta cieszy się szczególnym zainteresowaniem turystów za sprawą ciekawego i jedynego w swoim rodzaju obiektu, jakim jest Dom na głowie. Jak sama nazwa wskazuje - dom skonstruowano tak, że jest odwrócony, a jego dach zagłebiono na metr w ziemię. Odwiedzający dom chodzą po suficie, mając podłogę nad głowami... Pomysłodawcy stworzyli ten obiekt jako pomnik obalenia komunizmu, kiedy to w Polsce funkcjonował świat odwróconych do góry nogami wartości. Dom, symbolizując tamte czasy, pozwala zarazem odwiedzającym doświadczyć niezwykłego doznania, doprowadzającego dosłownie i w przenośni do zawrotów głowy i rzadkich emocji.
Będąc w Szymbarku warto też odwiedzić (po krótkiej wędrówce podziemnymi tunelami) Bunkier Gryfa Pomorskiego, w którym można wziąć udział w przejmującym pokazie odgłosów wojny. Krótki, bo zaledwie dwu minutowy, pokaz przy zgaszonych światłach pozwala wziąć udział w przerażającej walce, odczuć świst kól, huk silników bombowców, dźwięk ostrzałów. Pokaz zrobi wrażenie na każdym, kto zna wojnę jedynie z opowiadań przodków lub literatury. Wiele emocji przyniesie też zwiedzanie oryginalnego, przywiezionego do Szymbarku w częściach i zrekonstruowanego Domu Sybiraka. Całość tworzy niezwykle wartościowy zespół Centrum Edukacyjnego Regionu.

Szymbark to także jedna z polskich miejscowości, która wielokrotnie wzmiankowana jest na kartach Księgi Rekordów Guinessa, tu bowiem znajduje się najdłuższa deska świata, najdłuższy stół świata oraz największy fortepian koncertowy na świecie - ważący, bagatela, prawie 2 tony.

Podczas wizyty w Szymbarku warto także, może nawet po raz pierwszy w życiu, skorzystać z możliwości skosztowania własnoręcznie złowionej przez siebie ryby, czy zasmakowania w wybornym kaszubskim piwie, ważonym wyłącznie w Szymbarku według specjalnej kaszubskiej receptury.
Inną atrakcją okolicy są liczne jeziora. Dla chętnych dostępne są kajaki, łódki, rowery wodne. Jeziora kaszubskie, to także idealne miejsce do windsurfingu oraz innych sportów wodnych, które w otoczeniu bajkowego krajobrazu z całą pewnością zyskają zupełnie inny wymiar.

 

8. Wietrzny raj - Półwysep Helski

Półwysep Helski jest najmłodszym, bo liczącym zaledwie 200-300 lat fragmentem wybrzeża Polski, które niegdyś stanowiło ciąg kilku małych wysp. Z biegiem lat, w miarę ciągłego nanoszenia piasku przez wiatr i prądy morskie, wyspy uległy połączeniu tworząc bardzo charakterystyczny i ciekawy, bo zakrzywiony niczym kosa, fragment lądu oddzielający Zatokę Pucką od Morza Bałtyckiego.
Półwysep Helski, to liczący obecnie 34 kilometry długości ciąg zalesionych wydm, których szerokość miejscami wynosi niecałe 200 metrów, dając możliwość jednoczesnego podziwiania zarówno zatoki, jak i morza.
Niebywały urok półwyspu, piękne piaszczyste plaże, jak też doskonałe warunki wietrzne sprawiły, że Półwysep Helski to bez mała "Mekka" dla pasjonatów sportów wodnych oraz miłośników kąpieli słonecznych.
Każdego roku do serca Nadmorskiego Parku Krajobrazowego przybywają turyści, dla których wakacje na Półwyspie Helskim, pełnym uroczych hoteli, pensjonatów i restauracyjek serwujących smaczne dania z ryb, to doskonała odskocznia od szarej rzeczywistości.
W okresie letnim na Półwysep Helski, obok tradycyjnego autobusu, kursują także specjalne tramwaje wodne, które odpływają z centrum Gdańska. Około 1,5 godzinny rejs z pięknymi widokami niknącego w tle wybrzeża Zatoki Gdańskiej, spędzony w dźwiękach szumu fal i delikatnej bryzy morskiej, to obowiązkowy punkt programu każdej wizyty na północy Polski.
Podczas pobytu na Półwyspie szczególnie gorąco polecamy odwiedzenie helskiego fokarium, w którym obejrzeć można m.in. bardzo rzadki na Bałtyku gatunek foki szarej. Innym często odwiedzanym przez turystów miejscem jest helska latarnia morska, z której rozpościera się wspaniały widok urokliwych okolic półwyspu.

Niektórzy przybywają tu wyłącznie po to, by rozkoszować się wyjątkowym smakiem świeżo złowionych i specjalnie przyrządzonych ryb, które skosztowane w jednym z wielu ogródków restauracyjnych nabierają szczególnie wyjątkowego smaku. Jeszcze innym proponujemy wykorzystanie wolnego czasu na windsurfing, czy kitesurfing, których królestwo znajduje się właśnie tu - w sercu Półwyspu Helskiego.

 

9. Rozkosze aktywnego życia

Przyjazd do Gdańska, dla wielu kojarzony głównie ze zwiedzaniem zabytków, wcale nie musi sprowadzać się wyłącznie do takiej formy spędzania wolnego czasu. Wszystkim tym, którzy pragną poświęcić się bardziej aktywnym sferom życia polecamy program wycieczki "Rozkosze aktywnego życia".
Program ten przewiduje kilka alternatywnych form całodziennego spędzenia czasu. 

Jedną z propozycji jest partyjka golfa na którymś z wielu dostępnych w regionie pomorskim pól golfowych.
Szczególnie często polecanymi przez fascynatów golfa polami są Sierra Golf Club - usytuowany w odległości 45 km na północny-wschód od Gdańska lub Postołowo Golf Club - znajdujący się 31 km na południowy-wschód od Gdańska. Oba 18-dołkowe pola klasy mistrzowskiej par 72, specjalnie zaprojektowane wśród pięknej zieleni Pomorza, zostały stworzone z myślą o najbardziej wymagających graczach.
Jedne z najdłuższych w Europie pól do gry dla profesjonalistów i nie tylko wtopione w okoliczny krajobraz, pełne są naturalnie utworzonych przeszkód w postaci rzeczek, małych jeziorek, stawów, pagórków i mostków.
Nowoczesne wyposażenie pól, w tym wózki golfowe z systemem "Golf GPS" wspomagającym zawodników m.in. przez: wyświetlanie map, odległości, lokalizacji gracza, wyników, informacji i porad to tylko jeden z wielu atutów pól, które zdecydowanie warto odwiedzić podczas nawet krótkiego pobytu w Gdańsku.

Inną propozycją jest spędzenie czasu nad brzegiem morza. Przez całe Trójmiasto - począwszy od Gdańska, kończąc na Gdyni - wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej ciągnie się urokliwa plaża i bulwar nadmorski, który przez cały rok cieszy się ogromną popularnością. Ciekawy spacer wśród szumu fal i pięknej zieleni, przejażdżka na rowerze lub rolkach specjalnie przygotowaną do tego trasą, do której przylega z jednej strony plaża, z drugiej pas zieleni przecinany raz po raz urokliwymi restauracjami, barami, kawiarniami zachęcającymi do krótkiego odpoczynku przy smacznym posiłku lub aromatycznej kawie - to niewątpliwie wspaniały odpoczynek i alternatywa dla aktywnych turystów. W połowie trasy chętni mają możliwość zasmakowania jedynego w swoim rodzaju spaceru po słynnym sopockim molo, uchodzącym za najdłuższe (liczące ponad pół kilometra) molo na Bałtyku.
Będąc w Sopocie, znanym w świecie polskim kąpielisku i uzdrowisku morskim, niejednokrotnie zwanym Riwierą Północy, warto skierować kroki również na słynny deptak (ulica Bohaterów Monte Cassino - popularny "Monciak") lub zażyć kąpieli w sopockim Aquaparku.
Ci, którym nie jest obca jazda konno, będąc w Trójmieście, mogą również skorzystać z oferty okolicznych trójmiejskich stajni, w których wypożyczyć można wierzchowca i indywidualnie lub w formie zorganizowanej wycieczki udać się konno brzegiem morza, lub zielenią okolicznych lasów.

Program "Rozkosze aktywnego życia" nie wyczerpuje szerokiego wachlarza różnorodnych form aktywnego spędzania czasu na Pomorzu Gdańskim. Nie bez powodu, jeden z najpiękniejszych w Polsce i najbardziej urozmaiconych krajobrazowo region przez wielu turystów wybierany jest co roku na miejsce wypoczynku wakacyjnego i weekendowego.


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę