Żegluga »

Awizacja zawinięć statków DYSPORT

Awizacja zawinięć statków za pomocą Internetu w Porcie Gdańsk

 

System Dysport służy do monitorowania statku od momentu awizacji do wyjścia z portu. Pierwszą informacją poprzedzającą nadejście statku do portu jest awizacja wejścia do portu - dokonuje tego agent lub dyspozytor wchodząc do systemu z poziomu przeglądarki internetowej. Dysport korzysta z zawartości bazy danych centralnego systemu dyspozytorskiego zawierającego dane wszystkich statków, które kiedykolwiek zawinęły do portu oraz bazę danych IHS.

Awizacja zawinięć statków za pomocą Internetu przez agentów i spedytorów automatycznie zasila dyspozytorską bazę danych, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani: Kapitanat Portu, Straż Graniczna, Urząd Celny, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna itd.

Logowanie do systemu Dysport

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę