O Porcie » Infrastruktura »

Transeuropejski Korytarz Transportowy nr I

 

Obowiązująca w Unii Europejskiej strategia, wynikająca z założeń Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA), zakłada, że Port Gdańsk będzie jednym z kluczowych ogniw Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr I.

Trasa tego korytarza, w dużym stopniu pokrywająca się z przebiegiem prastarego Bursztynowego Szlaku, jest z jednej strony potwierdzeniem dotychczasowej historycznej roli Portu Gdańsk w systemie transportowym Europy, a z drugiej konsekwencją aktualnych prognoz dotyczących rozwoju transportu w przyszłości.

Geograficzne i rynkowe usytuowanie Portu Gdańsk predysponuje go do pełnienia roli centrum dystrybucyjnego ukierunkowanego na Region Morza Bałtyckiego oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a jednocześnie Port Gdańsk stanowi ważne ogniwo łańcucha transportowego łączącego kraje skandynawskie z krajami Europy Południowej, w szczególności w rejonie Adriatyku i Morza Czarnego.

Tendencje na rynku transportowym Europy, takie, jak: gwałtowny rozwój transportu ładunków zjednostkowanych (kontenerów), rozwój transportu w systemie ro-ro, konieczność rozwoju transportu multimodalnego oraz żeglugi bliskiego zasięgu (short sea shiping), a także pogłębiająca się kongestia na europejskich drogach skłaniająca do realizacji idei "from road to sea" - w naturalny sposób wpływają na rozwój korytarzy transportowych.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA z racji swojego ustawowego i statutowego zakresu działania angażuje się bezpośrednio w tworzenie warunków infrastrukturalnych na zarządzanym przez siebie terenie. To właśnie między innymi rozwojowi Korytarza I służy uruchamianie nowych połączeń żeglugowych w rejonie Morza Bałtyckiego. Podstawowe znaczenie mają jednak plany inwestycyjne i towarzyszący im rozwój infrastruktury bezpośrednio łączącej port z zapleczem. Planowane inwestycje powinny w maksymalny sposób przyczyniać się do tworzenia spójności Portu Gdańsk z infrastrukturą Korytarza I i całej sieci transportowej Unii Europejskiej.


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę