O Porcie » Port i Miasto »

Historia miasta i portu


999 -
      
Pierwszy przekaz historyczny o Porcie Gdańsk w "Żywocie św. Wojciecha"

1236 -
 
Otrzymanie praw miejskich z rąk księcia pomorskiego Świętopełka Wielkiego

1308 -
 
Opanowanie grodu przez Krzyżaków

1361 -
 
Przystąpienie Gdańska do Hanzy

1454 -
 
Powrót Gdańska do Polski w wyniku aktu inkorporacji Prus do Królestwa Polskiego

1457 -
 
Nadanie Gdańskowi przez króla Kazimierza Jagiellończyka przywilejów zapewniających miastu i portowi szeroką autonomię

1627 -
 
Bitwa Oliwska - zwycięskie starcie floty polskiej ze szwedzką blokadą morską Gdańska

Wiek XVII -
 
Złoty okres Portu Gdańsk

1793 -
 
Włączenie Gdańska do Prus w wyniku drugiego rozbioru Polski

1807 -
 
Uzyskanie statusu Wolnego Miasta w wyniku Wojen Napoleońskich

1815 -
 
Ponowne włączenie Gdańska do Prus

1919 -
 
Po raz drugi ustanowienie Wolnego Miasta Gdańsk

1 września 1939 -
 
Rozpoczęcie II Wojny Światowej atakiem Niemców na WesterplatteNAJNOWSZA HISTORIA PORTU
 

1973 -
 
Uruchomienie Terminalu Promowego

1974 -
 
Uruchomienie Terminalu Węglowego w Porcie Północnym

1975 -
 
Uruchomienie Terminalu Paliw Płynnych w Porcie Północnym

1996 -
 
Utworzenie Wolnego Obszaru Celnego w Gdańsku

1997 -
 
Powołanie spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

1998 -
 
Zakończenie budowy Terminalu LPG w Porcie Północnym
Powstanie Gdańskiego Terminalu Kontenerowego

2001 -
 
Otwarcie mostu podwieszonego przez Martwą Wisłę

2002 -
 
Budowa Terminalu Promowego Westerplatte

2007 -
 
Uruchomienie terminalu kontenerowego DCT Gdańsk

2010 -
 
Inauguracja pierwszego oceanicznego połączenia kontenerowego

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę