O Porcie » Działalność na terenie portu »

Opłaty za ciepło na terenie ZMPG S.A.

Taryfa dla energii cieplnej obowiązująca od 01.01.2020 r.:

 
GRUPA ODBIORCÓW "C" j.m. NETTO
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe roczna zł/MW

216 644,66

rata miesięczna

18 053,72

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ

54,26

stawka opłaty za moc cieplną (PGE Energia Ciepła OW)

rata miesięczna zł/MW

5 681,12

stawka opłaty za ciepło (PGE Energia Ciepła OW)

zł/GJ

33,40

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (GPEC)

rata miesięczna zł/MW

4 707,84

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (GPEC)

zł/GJ

22,74

 
GRUPA ODBIORCÓW "G" j.m. NETTO
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW

34 741,77

stawka opłaty za ciepło zł/GJ

232,87

 
GRUPA ODBIORCÓW "Z"
j.m. NETTO
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW

28 410,10

stawka opłaty za ciepło zł/GJ

139,64

 
Usługi dodatkowe  za powtórne przyłączenie do sieci ciepłowniczej ZMPG S.A. NETTO
Ponadumowne uruchomienie lub wyłączenie węzła należącego do ZMPG S.A. (jednorazowe uruchomienie i wyłączenie węzła ZMPG S.A. w ciągu sezonu grzewczego jest darmowe) 393,50
Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (niezwiązane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) 283,50
Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) 509,00
Spuszczenie wody i napełnienie instalacji wewnętrznej (m-ce V-VIII) 219,50
Spuszczenie wody i napełnienie instalacji wewnętrznej (m-ce IX-IV) 281,00
Uzupełnienie instalacji wewnętrznej nośnikiem ciepła 179,50
Zmiana nastaw regulatora (temperatury, c.w., krzywa grzewcza) 173,00
Przeprowadzenie przegrzewu instalacji c.w. 550,00

Ustalone w Taryfie dla ciepła stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Odbiorcy grupy "C" będą dodatkowo obciążani ceną za zamówioną moc cieplną, ceną ciepła oraz ceną nośnika ciepła, wynikającą z zatwierdzonej taryfy dla ciepła, sporządzonej przez PGE EC Wybrzeże oraz stawką opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe, wynikającą z zatwierdzonej taryfy dla ciepła sporządzonej przez GPEC. Każdorazowo o zmianie ww. cen i stawek opłat odbiorcy zostaną poinformowani przez ZMPG S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Podział odbiorców na grupy:

Szczegółowe informacje:

Taryfa obowiązująca od 01.01.2020 r.
dokument PDF [306 KB] [Adobe Reader]

Taryfa obowiązująca od 01.01.2018 r.
dokument PDF [336 KB] [Adobe Reader]

Zmiana taryfy obowiązująca od 25.05.2017 r.
dokument PDF [80 KB] [Adobe Reader]

Taryfa obowiązująca od 01.02.2015 r.
dokument PDF [1,8 MB] [Adobe Reader]


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę