Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Zarząd Portu » Oferty pracy » Specjalista ds. Fakturowania i Rozliczeń

Specjalista ds. Fakturowania i Rozliczeń

Specjalista ds. Ochrony Środowiska
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

30.06.2020

STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ NASZYBCIEJ
ROZWIJAJĄCEGO SIĘ PORTU W EUROPIE

Port Gdańsk to najszybciej rozwijający się port Europy. Odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego, łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą. To dzięki naszym pracownikom możemy osiągać to, co osiągamy.
Dołącz do nas!

Obecnie Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Fakturowania i Rozliczeń
Miejsce pracy: Gdańsk

Dołącz do nas, czeka tu na ciebie:

Na stanowisku Specjalisty ds. Fakturowania i Rozliczeń będziesz odpowiadać za:

 • Obsługę rozliczeń kontrahentów: import danych do systemu rozliczeniowego, dokonywanie korekt.
 • Wystawianie faktur sprzedaży zgodnie z Taryfą opłat portowych.
 • Prowadzenie ewidencji (kartotek) związanych z zawinięciem statków.
 • Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów i ich archiwizację.
 • Bieżący kontakt z kontrahentami dotyczący rozliczeń.
 • Ścisłą współpracę z komórkami Departamentu Handlowego.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Minimum 3 lat doświadczenie w obszarze rozliczeń i fakturowania.
 • Biegłej obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych (Excel).
 • Umiejętności analitycznych.
 • Terminowej realizacji zadań.
 • Systematycznej organizacji pracy.
 • Sumienności, dokładności, uporządkowania w działaniu.
 • Zaangażowania i samodzielności.
 • Umiejętności współpracy w zespole.
 • Twoim dodatkowym atutem będzie znajomość tematyki branży morskiej i logistycznej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 30 lipca 2020 na adres: rektutacja@portgdansk.pl.

Aplikacje przesyłane na inne adresy nie będą rozpatrywane.

Do przeprowadzenia rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) - czyli tych, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy.

Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie - wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) - którą można w dowolnym momencie odwołać (zgoda jest wyrażana poprzez zamieszczenie konkretnej informacji dodatkowej w dokumentach zgłoszeniowych).


Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18, tel. +58 737 91 00; mail: info@portgdansk.pl
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@portgdansk.pl;
 • Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów w ramach procesu rekrutacji jest niezbędność do przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co stanowi zarazem cel przetwarzania), dane niezbędne to: imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) - czyli te, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy;
 • Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie - wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) - którą można w dowolnym momencie odwołać;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji, co oznacza, że po skutecznym uzupełnieniu wakatu dane kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostaną usunięte. Momentem skutecznego uzupełnienia wakatu jest upływ okresu próbnego zatrudnienia kandydata, który przeszedł proces rekrutacji (okres ten może trwać maksymalnie 3 kolejne miesiące);
 • posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się z wnioskiem zapewnienie dostępu do przetwarzanych danych osobowych na swój temat, o przeniesienie tych danych, o ograniczenie ich przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie - nie w każdej sytuacji administrator danych będzie zobowiązany do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie a ewentualna odmowa zostanie uzasadniona;
 • posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się ze sprzeciwem co do przetwarzania danych osobowych - jednak od indywidualnej sytuacji będzie zależała możliwość jego uwzględnienia przez administratora danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • podanie danych wskazanych na wstępie jako konieczne jest warunkiem uwzględnienia w procesie rekrutacji - inne, dodatkowe dane osobowe można podać dobrowolnie (ich podanie lub niepodanie nie ma wpływu na proces rekrutacji);


ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje nadsyłane na potrzeby inne niż aktualna rekrutacja będą usuwane.

 

 
Cofnij