Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Żegluga » Zasady ruchu statków » Holowanie

Zgłaszanie przybycia i wyjścia

Pilotaż

Holowanie

Ograniczenia prędkości

Cumowanie

Regulamin Głównego Dyspozytora Portu
 
 

Holowanie

 

Kapitan portu może zwolnić statek na określony czas lub akwen portu od obowiązku korzystania z usług holowniczych lub zezwolić na użycie mniejszej liczby holowników, jeżeli według jego oceny właściwości manewrowe statku (np. posiadanie sterów strumieniowych lub podobnie działających urządzeń) nie nasuwają zastrzeżeń oraz jeżeli zwolnienie takie nie zagraża bezpieczeństwu żeglugi w porcie. Kapitan portu może nakazać użycie przez statek holownika lub większej liczby holowników, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa żeglugi.

Statki o długości 70 m i więcej przewożące ładunki niebezpieczne obowiązane są korzystać z usług holowniczych:

 • na wejściu do portu - od redy do zacumowania wewnątrz portu
 • na wyjściu z portu - od odcumowania do redy
 • przy każdej zmianie miejsca postoju wewnątrz portu z wyjątkiem przeciągania statku wzdłuż nabrzeża

Kapitan portu określa każdorazowo liczbę holowników, które powinny być użyte przy holowaniu.

Statki o długości 70 m i większej przewożące ładunki w klasie 1 Kodu IMDG oraz wszelkie ładunki ropopochodne lub gazy ciekłe luzem zobowiązane są do korzystania na torach podejściowych i wodach wewnątrz portowych z efektywnej pomocy nie mniej niż jednego holownika.

W Porcie Gdańsk statki obowiązane są korzystać z asysty holowniczej jak następuje:

w porcie wewnętrznym

jednego holownika:

 • statki o długości od 85 do 120 m (włącznie) albo o zanurzeniu większym niż 6 m
 • statki o długości 70 m lub większej albo o zanurzeniu większym niż 5 m jeżeli poruszają się w części portu obejmującej Leniwkę od Haka Polskiego do Mostu Siennickiego
 • statki o długości 70 m lub większej zmierzające do Basenu Ostrawica IV
 • statki o długości 65 m lub większej albo o zanurzeniu większym niż 3,5 m jeżeli  poruszają się w części portu obejmującej Starą Motławę do mostu przy Zielonej Bramie
 • zbiornikowce o długości od 70 do 100 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem bądź nieodgazowane po ich przewozie
 • statki wchodzące lub wychodzące do / z basenu Władysława IV, powinny posługiwać się pomocą holowniczą wynikającą z przepisów powiększoną o jeden holownik

dwóch holowników:

 • statki o długości od 120 m do 160 m włącznie
 • zbiornikowce o długości od 100 do 140 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem, bądź nieodgazowane po ich przewozie

trzech holowników:

 • statki o długości od 160 do 200 m
 • zbiornikowce o długości 140 do 180 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem, bądź nieodgazowane po ich przewozie

czterech holowników:

 • statki o długości od 200 do 225 m
 • zbiornikowce o długości powyżej 180 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem, nieodgazowane po ich przewozie

w Porcie Północnym

jednego holownika:

 • statki o długości od 90 do 130 m
 • zbiornikowce o długości od 70 do 110 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem bądź nieodgazowane po ich przewozie
 • statki o mniejszej długości lub mniejszym zanurzeniu na polecenie kapitana portu

dwóch holowników:

 • statki o długości od 130 do 180 m
 • zbiornikowce o długości od 110 do 160 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem bądź nieodgazowane po ich przewozie

trzech holowników:

 • statki o długości od 180 do 240 m
 • zbiornikowce o długości od 160 do 220 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem bądź nieodgazowane po ich przewozie

czterech holowników:

 • statki o długości od 240 do 300 m
 • zbiornikowce o długości od 220 do 300 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem bądź nieodgazowane po ich przewozie

Statki bez własnego napędu obowiązane są korzystać z asysty holowniczej jak następuje:

w porcie wewnętrznym

jednego holownika - statki o długości do 50 m (włącznie)

dwóch holowników - statki o długości powyżej 50 m do 120 m (włącznie)

trzech holowników:

 • statki o długości od 120 m do 160 m włącznie
 • zbiornikowce o długości od 100 do 140 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem, bądź nieodgazowane po ich przewozie

czterech holowników:

 • statki o długości od 160 do 200 m
 • zbiornikowce o długości 140 do 180 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem, bądź nieodgazowane po ich przewozie

pięciu holowników:

 • statki o długości od 200 do 225 m
 • zbiornikowce o długości powyżej 180 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem, nieodgazowane po ich przewozie

w Porcie Północnym

jednego holownika - statki o długości do 50 m (włącznie)

dwóch holowników - statki o długości powyżej 50 m do 130 m włącznie

trzech holowników:

 • statki o długości od 130 do 180 m
 • zbiornikowce o długości od 110 do 160 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem bądź nieodgazowane po ich przewozie

czterech holowników:

 • statki o długości od 180 do 240 m
 • zbiornikowce o długości od 160 do 220 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem bądź nieodgazowane po ich przewozie

pięciu holowników:

 • statki o długości od 240 do 300 m
 • zbiornikowce o długości od 220 do 300 m przewożące ładunki ropopochodne, chemiczne lub gazy ciekłe luzem bądź nieodgazowane po ich przewozie

Statki, które ze względu na swoją wielkość, dla bezpiecznego wejścia / wyjścia do / z portu, powinny być holowane na torach podejściowych, mogą być wprowadzane (wyprowadzane z portu), wyłącznie wtedy, gdy stan morza pozwala na pracę holowników na holach.


Usługi holownicze:

WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.
[ Więcej informacji ] [ Bramy dostępowe ]
ul. Przemysłowa 4, 80-542 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 737 65 40
Fax: (+48) 58 343 05 34
www.wuz.portgdansk.pl
vCard

 

 
Cofnij