Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Wydarzenia » Technologia jutra oparta o tradycyjny surowiec

Transport Logistic China 2008
15.05.2008

Sezon wycieczkowy 2008 otwarty
14.05.2008

Zmiana w składzie Zarządu ZMPG SA
30.04.2008

Technologia jutra oparta o tradycyjny surowiec
30.04.2008

Nowa linia kontenerowa w Porcie Gdańsk
21.04.2008

Zmiany w kierownictwie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA
07.04.2008

Asia Pacific Maritime 2008
01.04.2008

Lista
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

Technologia jutra oparta o tradycyjny surowiec

30.04.2008

Zdaniem ekspertów za 10 lat gospodarce Wybrzeża Gdańskiego grozi deficyt energii elektrycznej. Już dziś trzeba zatem pytać o wybór odpowiedniej lokalizacji i technologii dla nowej elektrowni. Zaproponowana lokalizacja na terenach inwestycyjnych gdańskiego portu morskiego dotyczy elektrowni węglowej. Korzystałaby ona z tradycyjnego bogactwa Polski, jakim jest węgiel, jak również ze sprawdzonych szlaków transportowych prowadzących do Portu Gdańsk.

Z inicjatywy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, w marcu tego roku, doszło do pierwszego spotkania zespołu mającego wypracować wstępną analizę idei zlokalizowania elektrowni na terenie portu. Przy pełnej świadomości, że taka lokalizacja elektrowni węglowej musi być wypadkową szeregu czynników: gospodarczych, społecznych, środowiskowych, przestrzennych czy systemowych - zespół doszedł do konkretnych wniosków. Pierwszym było ustalenie, że mówić należy o mocy 1 000 do 2 000 MW. Drugim - że tak złożone zadanie, z uwagi na ponadlokalne i regionalne znaczenie inwestycji, wymaga współdziałania ZMPG SA z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz władzami wszystkich szczebli.

Ustalono również hierarchię rysujących się już na wstępie problemów: prawno-organizacyjne i techniczne możliwości wprowadzenia mocy elektrycznej do sieci krajowej, parytet dopuszczalnych zanieczyszczeń gazowo-pyłowych, możliwy zrzut wody chłodzącej do Zatoki Gdańskiej, alternatywa dla zagospodarowania odpadów stałych, źródła finansowania inwestycji oraz prognozy pozyskania wsparcia UE dla tzw. czystej technologii, warunki transportu i składowania dwutlenku węgla, wreszcie przygotowanie stosownego wsparcia antycypującego opór społeczny.

Zawiązano miejsko-portowy Zespół ds. Budowy Elektrowni i zaproszono na konsultacje przedstawicieli GE Energy. Tematem dalszych rozważań stała się autorska technologia wytwarzania energii elektrycznej opracowana i oferowana przez ten koncern. Technologia zintegrowanego zgazowania węgla IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) nie wymaga do chłodzenia turbin wody - może wykorzystywać powietrze. Ze względu na mniejsze o dwie trzecie od konwencjonalnej elektrowni zapotrzebowanie na chłodziwo, można stosować chłodnie wentylatorowe, wspierane ewentualnie zraszaniem, bez konieczności korzystania z systemu przepływowego zasilanego wodą z Zatoki. Wykluczenie chłodni kominowych powoduje, że jedynym obiektem wysokim (o znacznie niższych parametrach) są flary usuwające związki siarki. Powierzchnia, jaką zajmują obiekty zamykające system IGCC, porównywalna jest z wykorzystywaną przez elektrownie konwencjonalne. Przy mocy 800 MW wystarczy ok. 20 ha, a podwojenie mocy wcale nie oznacza analogicznego mnożenia przestrzeni. W tym kontekście - jak zapewniła strona ZMPG SA - wykorzystanie nawet 40 ha pod elektrownię nie koliduje z planami rozwojowymi Portu Gdańsk.

Produktem wejściowym do procesu spalania jest gaz syntezowy, stosunkowo prosto oczyszczalny z pozostałości rtęci i siarki. Usuwanie związków arsenu odbywa się poprzez zastosowanie zespołu filtrów zawierających węgiel aktywowany. Gdyby zatem wykorzystać w Gdańsku system IGCC, zasilany gazem lub węglem, byłaby to niewątpliwie ekologiczna rewolucja. W takim rozwiązaniu - zdaniem przedstawicieli GE Energy - nie występuje również problem odpadu stałego. Spalany dla wytworzenia potrzebnego turbinie gazu węgiel daje, po skończonym procesie zgazowania, odpad w postaci zeszklonego żużlu (SLAG-u). Jego chemiczna obojętność została potwierdzona badaniami i osiąga stopień pozwalający używać ten odpad jako materiał utwardzający leśne drogi.

Wobec społecznej wrażliwości na toksyczne zanieczyszczenia, jakie często generuje przemysł, w szczególności energetyka, możliwość zastosowania w Gdańsku technologii IGCC pozytywnie pobudziła wyobraźnię, lecz do zawarcia porozumienia prowadzi jeszcze długa droga. Koszt budowy 1 MW w technologii IGCC jest zbliżony do kosztu takiego potencjału w konwencjonalnej technologii spalania węgla, warto więc sprawdzić wszystkie argumenty za i przeciw. Nie bez przyczyny nasi zachodni sąsiedzi już w sześciu przypadkach odrzucili ostatnio pomysł budowy klasycznych bloków węglowych. Rosnące gwałtownie (po 1980 i po 2000 roku) zainteresowanie patentem IGCC na świecie pozwala sądzić, że wkrótce pojawi się konkurencja i ustawi kolejka oczekujących na takie urządzenia. GE Energy deklaruje dzisiaj realizację zamówienia (budowę elektrowni) w ciągu 4-5 lat.

Na kolejne spotkanie w Porcie Gdańsk, poza dotychczasowymi uczestnikami, kierownictwem Wydziału Ochrony Środowiska gdańskiego Urzędu Miasta, Biura Rozwoju Gdańska i Energii, przybył również przedstawiciel potencjalnego inwestora. Być może doświadczenie w zarabianiu na produkcji i sprzedaży energii elektrycznej okaże się dodatkowym bodźcem do szybkiego podjęcia decyzji. System GE Energy sprawdza się już w wielu elektrowniach na świecie. Pracują obecnie 62 układy zgazowania węgla. 40 procent światowej produkcji energii elektrycznej opiera się na węglu. Skoro pokłady węgla stanowią dzisiaj największe źródło rezerw paliw kopalnych, wyrafinowane technologie IGCC mogą przynieść renesans starego surowca.

 Opublikuj ten artykuł


 
Cofnij