Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Wydarzenia » Największy Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Polsce

Sztuki ciężkie na nabrzeżach Portu Gdańsk
09.03.2004

Po dobrym styczniu - lepszy luty
02.03.2004

Styczeń lepszy niż w ubiegłym roku
09.02.2004

Największy Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Polsce
29.01.2004

Ponad 21 milionów ton w Porcie Gdańsk
23.01.2004

"Pioneer" przy Nabrzeżu Rudowym
15.01.2004

Goście z Akwitanii
05.01.2004

Lista
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

29.01.2004

W Porcie Gdańskim Brytyjczycy zbudują
NAJWIĘKSZY GŁĘBOKOWODNY TERMINAL KONTENEROWY W POLSCE
28 stycznia 2004 r. w Sali Czerwonej Ratusza Głównego w Gdańsku przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA oraz DCT Gdańsk SA podpisali umowę dzierżawy terenów ZMPG SA celem budowy i prowadzenia w Porcie Gdańskim głębokowodnego terminalu kontenerowego. Tereny Portu Północnego (ok. 30 ha) wydzierżawione zostały brytyjskiemu inwestorowi na 30 lat z opcją na kolejne lata. To największa w ostatnich latach inwestycja w polskiej gospodarce morskiej sytuująca Port Gdański w grupie czołowych bałtyckich portów uniwersalnych. Umowę podpisali: Andrzej Kasprzak, Prezes Zarządu ZMPG SA oraz James Sutcliffe, Prezes spółki DCT Gdańsk SA. Przy podpisaniu umowy obecni byli m.in.: Charles Crawford, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Brian Wilson, Doradca Premiera Wielkiej Brytanii ds. Gospodarczych; Jan Ryszard Kurylczyk, Wojewoda Pomorski; Jan Kozłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska.

W niemal wszystkich portach regionu Morza Bałtyckiego trwa zaciekła walka o zwiększenie obsługi masy ładunkowej, w tym głównie skonteneryzowanej. Przyrost łącznych obrotów dwudziestu największych portów bałtyckich osiągnął w latach 1995-2001 wielkość 170 mln ton. Oznacza to, że każdego roku naszym konkurentom przybywało 24 mln ton zdolności przeładunkowej. Aż 38% tego przyrostu jest udziałem portów wschodniego Bałtyku, które rocznie zwiększają swoje obroty o ponad 9 mln ton.

Obecnie do portów polskich trafia ok. 1,7% ogólnej wielkości kontenerów przeładowywanych w portach Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Dzisiejsza żegluga liniowa w ponad 90% dotyczy ładunków skonteneryzowanych. Tylko w latach 1994-2000 nośność światowej floty kontenerowców wzrosła niemal dwukrotnie. Według prognoz Ocean Shipping Consultants - wzrost przewozów kontenerowych w regionie Morza Bałtyckiego wzrośnie z 3,5 mln TEU w 2000 r. do 7-8 mln TEU w 2012 r., co oznacza 6-procentowy roczny wzrost. Prognozy te współgrają z przewidywanym wzrostem obrotów handlowych między krajami basenu Morza Bałtyckiego. Dotyczy to również Polski, która, jak się przewiduje, zwiększy swoją wymianę handlową z krajami regionu z 54,3 mln ton do 135 mln ton w 2010 r.

- Odpowiedzią Portu Gdańskiego na te wyzwania jest dążenie do stworzenia nowego wizerunku portu - mówi Andrzej Kasprzak, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. W strategii rozwoju priorytet zyskał kierunek na uniwersalizację. Z jednej strony wykorzystanie do maksimum możliwości tkwiących w przeładunkach np. paliw, czego wyrazem są zawinięcia do Portu Północnego potężnych zbiornikowców o nośności 300 tys. ton, z drugiej zaś budowa nowych mocy przeładunkowych do obsługi kontenerów. Wyrazem tych ostatnich tendencji jest przystąpienie do realizacji nowego przedsięwzięcia w Porcie Północnym - budowy największego w Polsce głębokowodnego terminalu kontenerowego - podkreśla A. Kasprzak.

Deepwater Container Terminal Gdańsk SA to brytyjskie konsorcjum, które powstało specjalnie do realizacji tej inwestycji. Jego właścicielem jest grupa menedżerska, a w trakcie procesu realizacji przedsięwzięcia przewiduje się poszerzenie grona udziałowców. Brytyjczycy mają bogate doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć - obsługują już cztery podobne terminale: dwa w Wielkiej Brytanii oraz na Malcie i na Bliskim Wschodzie.

Pierwsza faza realizacji inwestycji przewiduje budowę terminalu kontenerowego w Porcie Północnym, który ma bardzo korzystne warunki naturalne dla tego typu inwestycji. To zarówno duża głębokość toru wodnego, jak również rozległe wolne tereny lądowe. Przy nowym pirsie - refulat o powierzchni ok. 30 ha - przewidziana jest budowa dwóch stanowisk postojowych dla statków o długości do 330 m, w tym jedno stanowisko ro-ro. Zakładana zdolność przeładunkowa na tym etapie - 500 tys. TEU. Terminal przewiduje obsługę połączeń dowozowych (feeder) i ro-ro o zanurzeniu statków do 12 m z opcją do 15 m.

Według założeń czas budowy pierwszego etapu wyniesie 46 miesięcy, a jego koszt to 175 mln USD. Z brytyjskich funduszy inwestycyjnych pochodzić będzie 40 mln USD, a pozostałą część potrzebnej kwoty - jak twierdzi James Sutcliffe, Prezes spółki DCT - pokryją kredyty konsorcjum inwestycyjnego banków brytyjskich i amerykańskich.

Budowa terminalu kontenerowego będzie pierwszym etapem inwestycji. W ciągu 10-12 lat DCT zamierza zainwestować w Porcie Gdańskim ok. 500 mln USD, a zdolność przeładunkowa ma wzrosnąć do 1 mln TEU. Dzięki tym inwestycjom ma powstać w Porcie Gdańskim - w początkowej fazie - ok. 400, a późniejszej nawet do 5 tys. nowych miejsc pracy.

 Opublikuj ten artykuł


Wydarzenia pokrewne:
Maersk w Porcie Gdańsk - 21.11.2011
Moda na DCT - morski kierunek gospodarki - 25.07.2011
Milion TEU w gdańskim DCT - 30.06.2011
Gigant polskiej gospodarki przyjmuje giganty morskie - 12.05.2011
"DCT" - kontenerowa marka gdańskiego portu - 04.04.2011
Wszystkie [28] | Następne »

Strony pokrewne:
Terminal kontenerowy DCT Gdańsk

Adresy:
DCT Gdańsk SA

Artykuły na ten temat w Internecie:
Wielki terminal kontenerowy - 19.02.2004 » Dziennik Bałtycki
Będzie terminal - musi być autostrada - 02.02.2004 » Dziennik Bałtycki
Terminal kontenerowy po angielsku - 29.01.2004 » Głos Wybrzeża
Terminal i setki miejsc pracy - 29.01.2004 » Dziennik Bałtycki

 
Cofnij