Ten materiał pochodzi z serwisu www.portgdansk.pl
Strona znajduje się pod adresem http://www.portgdansk.pl/wydarzenia/nowy-graniczny-posterunek-kontroli-weterynaryjnej


Nowy Graniczny Posterunek Kontroli Weterynaryjnej w Porcie Gdańsk

Facebook
LinkedIn
Twitter

Nowy Graniczny Posterunek Kontroli Weterynaryjnej w Porcie Gdańsk

22.01.2010

W środę, 20 stycznia 2010 roku, prezesi Zarządu ZMPG SA Ryszard Strzyżewicz i Sławomir Wrześniak oraz wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak podpisali z granicznym lekarzem weterynarii w Gdańsku Dariuszem Waleckim umowę użyczenia nowo wybudowanego Granicznego Posterunku Kontroli Weterynaryjnej w Porcie Północnym.

Na uroczystość - wspólnie z Andżeliką Cieślowską, kierującą Korporacją Budowlaną DORACO, wykonawcą obiektu - ZMPG SA zaprosił m.in. prezesa głębokowodnego terminala kontenerowego DCT Gdańsk, w sąsiedztwie którego zlokalizowano GPKW.
- To właśnie nasi klienci - potwierdził Boris Wenzel - pierwsi odczują komfort usprawnienia i przyspieszenia koniecznych na granicy Unii Europejskiej procedur kontroli weterynaryjnej ładunków. Podziękowanie za wysiłek organizacyjny i zgodną z harmonogramem realizację projektu, należy się zarówno Zarządowi ZMPG SA, jak i KB DORACO.

Budowę obiektu rozpoczęto w czerwcu ubiegłego roku i zakończono 6 miesięcy później. Obecnie posterunek poddawany jest kontrolom i procedurom certyfikacyjnym ekspertów Biura Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej. W ich efekcie - nowy GPKW wpisany zostanie do wykazu granicznych posterunków kontroli weterynaryjnej UE. Ocenia się, że pracę rozpocząć może z końcem I kwartału tego roku. Podobna procedura miała miejsce przed 4 laty, kiedy inaugurował swoją działalność GPKW na Nabrzeżu Wiślanym. Eksperci bardzo wysoko ocenili wówczas jakość wykonania posterunku i standard wyposażenia technicznego. Nowy GPKW w Porcie Północnym jest dużo większym obiektem. Powierzchnie przeznaczone do przeprowadzania inspekcji weterynaryjnych dwukrotnie, a place manewrowe i postojowe trzykrotnie przekraczają eksploatowane w posterunku, z którego korzysta głównie Gdański Terminal Kontenerowy. Wysoką sprawność obsługi nowego GPKW zapewnia także utworzenie oddzielnych, podwójnych stanowisk do kontroli produktów żywnościowych i nieżywnościowych.
www.portgdansk.pl
© Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA