Ten materiał pochodzi z serwisu www.portgdansk.pl
Strona znajduje się pod adresem http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/wykup-akcji-pracowniczych


Wykup akcji pracowniczych

Facebook
LinkedIn
Twitter

29.03.2017

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA informuje, że w roku 2017 w dalszym ciągu jest prowadzony wykup akcji pracowniczych w celu ich umorzenia. Akcjonariusze oraz spadkobiercy akcjonariuszy, którzy do tej pory nie skorzystali z prawa zbycia akcji, mogą zgłaszać się do siedziby Spółki. Wykup akcji będzie kontynuowany do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na ten cel.www.portgdansk.pl
© Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA