Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » O Porcie » Ochrona środowiska » Zanieczyszczenie powietrza

Badania wody

Badania osadów dennych kanałów portowych

Pomiary hałasu

Zanieczyszczenie powietrza

Gospodarka odpadami

Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń
 
 

Zanieczyszczenie powietrza

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w 2003 roku zlecił opracowanie "Studium ochrony powietrza dla Portu w Gdańsku", które obejmowało tereny będące we władaniu ZMPG SA oraz wszystkich kontrahentów dzierżawiących tereny od ZMPG SA, których działalność powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza. Na podstawie przedłożonej dokumentacji Wojewoda Pomorski wydał pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Na podstawie wykonanej analizy uciążliwości źródeł emisji na terenie portu stwierdzono, że na granicy poszczególnych terminali i spółek portowych oraz na granicy ZMPG SA nie występują ponadnormatywne wartości pyłu zawieszonego.

Przeprowadzane w późniejszych latach kompleksowe kontrole w ZMPG SA oraz w spółkach prowadzących działalność na terenach portowych nie wykazały nieprawidłowości w zakresie emisji do powietrza.

W latach 1996-2006 ZMPG SA przeprowadził modernizację systemu ciepłowniczego, w ramach której zlikwidowano centralną kotłownię opalaną miałem węglowym oraz wybudowano 9 nowych gazowo-olejowych, wysokosprawnych lokalnych kotłowni i pompę ciepła, wykonano również termoizolację kilku budynków.

W wyniku modernizacji osiągnięto bardzo znaczący efekt ekologiczny, nastąpiła ogromna redukcja ilości substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza. Równoważna emisja gazów i pyłów zmniejszyła się o 98,9%. W stanie docelowym redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza wynosi: dwutlenku siarki o 65,7 ton/rok, dwutlenku azotu o 6,2 ton/rok, tlenku węgla o 230,9 ton/rok, pyłu o 82,2 ton/rok, dwutlenku węgla o 8 111 ton/rok. Jednocześnie została wyeliminowana emisja benzo-a-pirenu w ilości 0,072 ton/rok i sadzy w ilości 3,8 ton/rok oraz emisja niezorganizowana ze składowisk miału węglowego i odpadów popaleniskowych (likwidacja odpadów stałych powstających w wyniku spalania miału węglowego).

 

 
Cofnij