Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społeczno¶ciowych. Cookies można zarz±dzać w ustawieniach przegl±darki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
RSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » O Porcie » Facts & Figures » Port Gdańsk w Europie

Statystyki przeładunków

Port Gdańsk w Europie

Port Gdańsk dla Polski

Port Gdańsk w liczbach
 
 

Port Gdańsk w Europie

Porównanie dynamiki zmian obrotów morskich Europy w podziale na akweny

 

Ranking portów na Bałtyku w 2016 r.

 

Ładunki masowe suche - ranking portów na Bałtyku w 2014 r.

 

Port Gdańsk w obsłudze węgla na rynku bałtyckim w 2015 r.

 

Port Gdańsk w obsłudze ładunków w grupie paliw na rynku bałtyckim w 2014 r.

 

Główne porty bałtyckie w zakresie obsługi importu ropy naftowej w 2013 r.

 

Główne porty bałtyckie w zakresie obsługi eksportu produktów ropopochodnych w 2013 r.

 

Ranking kontenerowy na Bałtyku w 2016 r.

 

Udział państw bałtyckich w obrotach kontenerowych na Bałtyku w latach 1995-2015

 

Dynamika zmian wolumenu kontenerów 2016

 

Obroty kontenerowe na Bałtyku w podziale na regiony 2001-2015

 

Morze Bałtyckie jest najszybciej rozwijaj±cym się akwenem
 [%]rok bazowy 2001 = 100%    
  M. Północne     M. Bałtyckie     M. ¦ródziemne*     Atlantyk**

* Hiszpania, Francja, Grecja, Cypr, Malta, Słowenia, Chorwacja, Włochy
** Portugalia, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Irlandia
¬ródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat

Gdańsk od przeszło 10 lat jest niezmiennie w czołówce portów bałtyckich:
 [tys. ton]
6. lokata na Bałtyku

¬ródło: opracowanie na podstawie statystyk portów

 [tys. ton]
7. lokata na Bałtyku

¬ródło: opracowanie na podstawie statystyk portów

Wzrost znaczenia Portu Gdańsk w 2015 r. w obsłudze węgla względem roku 2014
- wzrost o 2 pozycje w rankingu:
 [tys. ton]
4. lokata na Bałtyku

¬ródło: opracowanie na podstawie statystyk portów

Wzrost znaczenia Portu Gdańsk w obsłudze paliw względem roku 2013
- wzrost o dwie pozycje w rankingu
 [tys. ton]
8. lokata na Bałtyku

¬ródło: opracowanie na podstawie statystyk portów

Wzrost znaczenia Portu Gdańsk w 2013 r. w obsłudze ropy importowej względem roku 2012
- wzrost o 3 pozycje w rankingu:
 [tys. ton]
3. lokata na Bałtyku

¬ródło: opracowanie na podstawie statystyk portów

 [tys. ton]
6. lokata na Bałtyku

¬ródło: opracowanie na podstawie statystyk portów

 [tys. TEU]
2. lokata na Bałtyku

¬ródło: opracowanie na podstawie statystyk portów

Porty polskie niezmiennie od 1995 r. utrzymuj± wysok± dynamikę wzrostu obrotów morskich na Bałtyku:
2. pozycja na bałtyckim rynku transportu morskiego utrzymana od 2011 r.
 [%]
  Dania*     Estonia     Finlandia     Litwa     Łotwa     Niemcy*     Polska     Rosja*     Szwecja*

* Dotyczy obrotów kontenerowych tylko w portach bałtyckich
¬ródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat

Największe porty kontenerowe Bałtyku na tle hubów europejskich:
 [%]2007 rok bazowy = 100%    

¬ródło: opracowanie na podstawie statystyk portów

 [%]
  Bałtyk Północno-Zachodni*     Bałtyk Południowo-Wschodni**

* Finlandia, Szwecja bałtycka, Dania bałtycka, Niemcy bałtyckie
** Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja bałtycka, Polska
¬ródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat
 

 
Cofnij