Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
RSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » O Porcie » Facts & Figures » Port Gdańsk dla Polski

Statystyki przeładunków

Port Gdańsk w Europie

Port Gdańsk dla Polski

Port Gdańsk w liczbach
 
 

Port Gdańsk dla Polski

Udział Portu Gdańsk w tonażowych obrotach względem innych portów polskich

 

Udział Portu Gdańsk w wartościowych obrotach względem innych portów polskich

 

Znaczenie Gdańska w obsłudze kontenerów w Polsce w latach 2001-2016

 

Wartościowe obroty Portu Gdańsk do dochodów Państwa w latach 2009-2016

 

Udział Portu Gdańsk we wpływach z cła, VAT i akcyzy od towarów obsłużonych w Porcie Gdańsk

 

Udział Portu Gdańsk w obsłudze ładunków handlu zagranicznego Polski w latach 2008-2016

 

 [tys. ton]
  Port Gdańsk        Pozostałe porty polskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk portów

Łączna wartość przeładowanych towarów w Porcie Gdańsk w 2016 r. = 236,3 mld PLN
To równowartość 75% dochodów Państwa w 2016 r. (314,7 mld PLN)
 [mld PLN]
  Port Gdańsk        Pozostałe porty polskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat

Obroty kontenerowe Portu Gdańsk od 2011 r. stanowią ponad 50% obrotu w polskich portach:
 [TEU]
  Pozostałe porty polskie        Port Gdańsk

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk portów
[mld PLN] 
  Wartość obrotów ładunkowych w Porcie Gdańsk        Dochody budżetu Państwa

Źródło: Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Państwa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. TOM I, Minister Rozwoju i Finansów, Warszawa 2017

W dochodach Państwa W całkowitych wpływach dla Polski z cła,
podatku VAT i akcyzy
RokWpływy w mln PLNDochody Polski w mln PLNUdział portu w dochodach Państwa RokPolskie oddziały celne (mln PLN)Oddziały celne Port (mln PLN)Udział Gdańska
20082 223       253 5470,90% 200878 5572 223       3%         
20093 035       274 1841,10% 200975 8803 035       4%         
20103 758       250 3031,50% 201080 3753 758       5%         
20116 479       277 5682,30% 201188 9626 479       7%         
20126 264       287 5952,20% 201291 2726 264       7%         
201313 970       279 1515,00% 201383 41413 970       17%         
201416 001       283 5436,00% 201484 22516 001       19%         
201518 400       289 1376,00% 201576 83518 400       24%         

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie oraz Kompendium statystycznego Służby Celnej

 [tony]

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk portu i Eurostat
 

 
Cofnij