Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » O Porcie » Ochrona środowiska » Pomiary hałasu

Badania wody

Badania osadów dennych kanałów portowych

Pomiary hałasu

Zanieczyszczenie powietrza

Gospodarka odpadami

Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń
 
 

Pomiary hałasu

 

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym (Prawo ochrony środowiska, art. 175 ust. 1), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA wykonuje okresowe pomiaru poziomów hałasu od instalacji i urządzeń na terenie ZMPG SA, w tym ruchu statków.

Pomiary poziomów hałasu w Porcie Gdańsk wykonywano do tej pory dwukrotnie, w 2008 i 2012 roku. W badaniach uwzględnione zostały wszelkie formy działalności zlokalizowanej na terenie administrowanym przez ZMPG SA mające wpływ na emisję hałasu do środowiska. Mierzono hałas emitowany przez jednostki pływające, pojazdy samochodowe czy tabor kolejowy jak również hałas emitowany w wyniku szeroko pojętej działalności spółek portowych w tym z działalności przemysłowej oraz przeładunkowo-składowej wraz z wszelkimi towarzyszącymi jej procesami.

Celem pomiarów była ocena oddziaływań akustycznych z działalności portowej na tereny sąsiednie oraz sprawdzenie, czy działalność ZMPG SA nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów natężenia dźwięku w miejscach objętych ochroną przed hałasem przez obowiązujące przepisy.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów zarówno w roku 2008 jak i w roku 2012 stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu od instalacji i urządzeń, w tym ruchu statków, na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w rejonach podlegających ochronie przed hałasem.

Stwierdzono również, że w pozostałych rejonach, nieobjętych ochroną przed hałasem, o funkcjach m. in. portowej, produkcyjnej, produkcyjno-usługowej oraz transportowej, uciążliwości związane z emisją hałasu z działalności Portu Gdańsk nie wykraczają poza granice terenów, do których ZMPG SA posiada tytuł prawny.

 

 
Cofnij