Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » O Porcie » Ochrona środowiska » Pomiary hałasu

Badania wody

Badania osadów dennych kanałów portowych

Pomiary hałasu

Zanieczyszczenie powietrza

Gospodarka odpadami

Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń
 
 

Pomiary hałasu

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. jest zobowiązany do wykonywania okresowych pomiarów hałasu.

Ostatnie pomiary miały miejsce w 2016 r. i zostały przeprowadzone z uwzględnieniem ruchu statków, w tym hałasu pochodzącego od pracy urządzeń i instalacji oraz wykorzystania infrastruktury służącej działalności portowej na terenie we władaniu ZMPG S.A. oraz infrastruktury przeznaczonej do przeładunku leżącej poza terenem ZMPG S.A. (związanej z działalnością Portu Gdańsk). Pomiary przeprowadzono dla pory dnia i nocy.

Badania przeprowadzono łącznie w 75 punktach zlokalizowanych na terenie ZMPG S.A. oraz poza terenem portu, przy czym w celu zobrazowania poziomu emisji hałasu od urządzeń portowych w kierunku wody, 10 punktów zostało zlokalizowanych na Zatoce Gdańskiej w odległości do 500 m od brzegu lub infrastruktury portowej.

Przeprowadzone pomiary poziomu hałasu w środowisku nie wykazały przekroczeń w porze dziennej, w żadnym z punktów pomiarowych. W porze nocnej przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wystąpiły w trzech punktach pomiarowych a  maksymalna wielkość przekroczenia wyniosła 10,8 dB. Punkty te zlokalizowane zostały na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej i zgodnie z wykonaną symulacją akustyczną były spowodowane hałasem drogowym, a nie przemysłowym, związanym z operacjami przeładunku statków. Poziomy hałasu przemysłowego pochodzącego z przeładunku statków w porze nocnej były dużo niższe niż poziom dopuszczalny (45 dB).

 

 
Cofnij