Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 

Strona główna » O Porcie » Działalność na terenie portu » Energia elektryczna

Warunki inwestowania

Granice administracyjne portu

Usługi teleinformatyczne

Usługi telekomunikacyjne

Energia elektryczna

Ciepło

Woda i ścieki

Zasady dostawy i rozliczeń
 
 

Zbiorcze zestawienie opłat za energię elektryczną na terenie ZMPG SA

obowiązujące od dnia 01.07.2016 r.

Opłaty za energię elektryczną (PLN):

 
Lp. Cena lub stawka opłaty Grupa taryfowa
B21 B22 B23
LATO
B23
ZIMA
1 2 3 4 5 6
Przesyłanie i dystrybucja (TARYFA)
1.1. Stawki systemowe  
1.1.a Stawka jakościowa w zł/MWh 12,94
1.1.b Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 2,10
1.2. Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh
1.2.a - całodobowy 104,22 -    
1.2.b - szczytowy - 170,09    
1.2.c - pozaszczytowy - 47,98    
1.2.d - szczyt przedpołudniowy     85,75 86,56
1.2.e - szczyt popołudniowy     103,28 103,49
1.2.f - pozostałe godziny doby     33,36 39,92
1.3. Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 5,40 5,48 5,52
1.4. Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c* 8,22
1.5. Opłata OZE w zł/MWh 2,51
Obrót (CENNIK)

2.1.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/MWh z akcyzą

2.1.a

- całodobowa (reszta doby)

233,54

-

200,88

200,88

2.1.b

- szczytowa (szczyt przedpołudniowy)

-

326,18

258,99

258,99

2.1.c

- pozaszczytowa (szczyt popołudniowy)

-

208,27

351,27

351,27

2.2.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/MWh bez akcyzy

2.2.a

- całodobowa (reszta doby)

213,54

-

180,88

180,88

2.2.b

- szczytowa (szczyt przedpołudniowy)

-

306,18

238,99

238,99

2.2.c

- pozaszczytowa (szczyt popołudniowy)

-

188,27

331,27

331,27

2.3.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą  bez kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii

2.3.a

- całodobowa (reszta doby)

194,34

-

161,68

161,68

2.3.b

- szczytowa (szczyt przedpołudniowy)

-

286,98

219,79

219,79

2.3.c

- pozaszczytowa (szczyt popołudniowy)

-

169,07

312,07

312,07

 
Lp. Cena lub stawka opłaty Grupa taryfowa
C21 C22
1 2 3 4
Przesyłanie i dystrybucja (TARYFA)
1.1. Stawki systemowe

1.1.a

Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0129

1.1.b

Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,85

1.2.

Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh        

1.2.a

- całodobowy 0,1747 -

1.2.b

- szczytowy - 0,1812

1.2.c

- pozaszczytowy - 0,1221

1.3.

Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 12,41 12,13

1.4.

Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c* 7,40 7,40
1.5. Opłata OZE w zł/MWh 2,51

Obrót (CENNIK)

2.1.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą

2.1.a

- całodobowa

0,2350

-

2.1.b

- szczytowa

-

0,3089

2.1.c

- pozaszczytowa

-

0,1900

2.2.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh bez akcyzy

2.2.a

- całodobowa

0,2150

-

2.2.b

- szczytowa

-

0,2889

2.2.c

- pozaszczytowa

-

0,1700

2.3.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą  bez kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii

2.3.a

- całodobowa (reszta doby)

0,1958

-

2.3.b

- szczytowa (szczyt przedpołudniowy)

-

0,2697

2.3.c

- pozaszczytowa (szczyt popołudniowy)

-

0,1852
 
Lp. Cena lub stawka opłaty Grupa taryfowa
C11 C12
1 2 3 4
Przesyłanie i dystrybucja (TARYFA)
1.1. Stawki systemowe

1.1.a

Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0129

1.1.b

Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,85

1.2.

Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh

1.2.a

- całodobowy 0,1925 -

1.2.b

- szczytowy - 0,2356

1.2.c

- pozaszczytowy - 0,0765

1.3.

Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 4,18

1.4.

Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c* 4,63
1.5. Opłata OZE w zł/MWh 2,51

Obrót (CENNIK)

2.1.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą

2.1.a

- całodobowa

0,2590

-

2.1.b

- szczytowa

-

0,3137

2.1.c

- pozaszczytowa

-

0,2223

2.2.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh bez akcyzy

2.2.a

- całodobowa

0,2390

-

2.2.b

- szczytowa

-

0,2937

2.2.c

- pozaszczytowa

-

0,2023

2.3.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą  bez kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii

2.3.a

- całodobowa (reszta doby)

0,2198

-

2.3.b

- szczytowa (szczyt przedpołudniowy)

-

0,2745

2.3.c

- pozaszczytowa (szczyt popołudniowy)

-

0,1831
 
Lp. Cena lub stawka opłaty Grupa taryfowa
R
1 2 3
Przesyłanie i dystrybucja (TARYFA)

1.1.

Stawki systemowe

1.1.a

Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0129

1.1.b

Stawka opłaty przejściowej

1.1.c

- niskiego napięcia 0,85

 

- średniego napięcia 2,10

1.2.

Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,2513

1.3.

Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 2,44
1.4. Opłata OZE w zł/MWh 2,51
Obrót (CENNIK)
2.1. Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą 0,3328
2.2. Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh bez akcyzy 0,3128
2.3. Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą  bez kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii 0,2936

* stawka opłaty abonamentowej stosowana wobec odbiorców zakupujących jedynie usługi dystrybucyjne


Wyjaśnienie grup taryfowych:

  • B21 - średnie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem jednostrefowym
  • B22 - średnie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem dwustrefowym
  • B23 - średnie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem trójstrefowym
  • C21 - niskie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem jednostrefowym
  • C22 - niskie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem dwustrefowym
  • C11 - niskie napięcie sieci, moc nie większa niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większy niż 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem jednostrefowym
  • C12 - niskie napięcie sieci, moc nie większa niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większy niż 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem dwustrefowym
  • R - dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia

 

Szczegółowe informacje:

Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 01.01.2017 r.
- dokument PDF [556 KB] [Adobe Reader]

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
- dokument PDF [76 KB] [Adobe Reader]

Komunikat o sprzedawcy zobowiązanym na rok 2017
- dokument PDF [88 KB] [Adobe Reader]

Decyzja URE o sprzedawcy zobowiązanym na rok 2017
- dokument PDF [182 KB] [Adobe Reader]

Komunikat o wprowadzeniu nowej taryfy
- dokument PDF [55,4 KB] [Adobe Reader]

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej obowiązująca od 01.07.2016 r.
- dokument PDF [1,7 MB] [Adobe Reader]

Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV
- stan na 30.09.2016 r. - dokument PDF [69,4 KB] [Adobe Reader]
- stan na 24.05.2016 r. - dokument PDF [100 KB] [Adobe Reader]

Zmiana taryfy od 01.01.2016 r.
- dokument PDF [2,16 MB] [Adobe Reader]

Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 01.01.2016 r.
- dokument PDF [152 KB] [Adobe Reader]

Komunikat o wprowadzeniu nowej taryfy
- dokument PDF [306 KB] [Adobe Reader]

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej obowiązująca od 01.03.2015 r.
- dokument PDF [11,5 MB] [Adobe Reader]

Komunikat o wprowadzeniu nowego cennika
- dokument PDF [258 KB] [Adobe Reader]

Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 01.01.2015 r.
- dokument PDF [2,9 MB] [Adobe Reader]

Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji
- archiwum ZIP (dokumenty PDF) [634 KB] [Adobe Reader]

Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZMPG SA zawarł generalną umowę dystrybucji
- dokument PDF [54 KB] [Adobe Reader]

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego ZMPG SA
- dokument PDF [50,8 MB] [Adobe Reader]

Generalna umowa dystrybucji
- archiwum ZIP (dokumenty PDF) [407 KB] [Adobe Reader]

Komunikat o sprzedawcy rezerwowym
- dokument PDF [70 KB] [Adobe Reader]

 

 
Cofnij