Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            Zaloguj się

Facebook
LinkedIn
DrukujRSSSpis stron
 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 

Strona główna » O Porcie » Działalność na terenie portu » Energia elektryczna

Warunki inwestowania

Granice administracyjne portu

Usługi teleinformatyczne

Usługi telekomunikacyjne

Energia elektryczna

Ciepło

Woda i ścieki

Zasady dostawy i rozliczeń
 
 

Zbiorcze zestawienie opłat za energię elektryczną na terenie ZMPG SA

obowiązujące od dnia 01.03.2015 r.

Opłaty za energię elektryczną (PLN):

 
Lp. Cena lub stawka opłaty Grupa taryfowa
B21 B22 B23
LATO
B23
ZIMA
1 2 3 4 5 6
Przesyłanie i dystrybucja (TARYFA)
1.1. Stawki systemowe  
1.1.a Stawka jakościowa w zł/MWh 11,52
1.1.b Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 2,16
1.2. Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh
1.2.a - całodobowy 103,21 -    
1.2.b - szczytowy - 168,34    
1.2.c - pozaszczytowy - 47,53    
1.2.d - szczyt przedpołudniowy     84,94 85,73
1.2.e - szczyt popołudniowy     102,27 102,48
1.2.f - pozostałe godziny doby     33,08 39,57
1.3. Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 5,31 5,39 5,44
1.4. Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c* 8,22
Obrót (CENNIK)

2.1.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/MWh z akcyzą

2.1.a

- całodobowa (reszta doby)

242,67

-

208,74

208,74

2.1.b

- szczytowa (szczyt przedpołudniowy)

-

339,06

269,18

269,18

2.1.c

- pozaszczytowa (szczyt popołudniowy)

-

216,47

365,09

365,09

2.2.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/MWh bez akcyzy

2.2.a

- całodobowa (reszta doby)

222,67

-

188,74

188,74

2.2.b

- szczytowa (szczyt przedpołudniowy)

-

319,06

249,18

249,18

2.2.c

- pozaszczytowa (szczyt popołudniowy)

-

196,47

345,09

345,09

2.3.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą  bez kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii

2.3.a

- całodobowa (reszta doby)

209,57

-

175,64

175,64

2.3.b

- szczytowa (szczyt przedpołudniowy)

-

305,96

239,08

236,08

2.3.c

- pozaszczytowa (szczyt popołudniowy)

-

183,37

331,99

331,99

 
Lp. Cena lub stawka opłaty Grupa taryfowa
C21 C22
1 2 3 4
Przesyłanie i dystrybucja (TARYFA)
1.1. Stawki systemowe

1.1.a

Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0115

1.1.b

Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,87

1.2.

Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh        

1.2.a

- całodobowy 0,1729 -

1.2.b

- szczytowy - 0,1794

1.2.c

- pozaszczytowy - 0,1209

1.3.

Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 12,20 11,93

1.4.

Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c* 7,40 7,40

Obrót (CENNIK)

2.1.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą

2.1.a

- całodobowa

0,2442

-

2.1.b

- szczytowa

-

0,3213

2.1.c

- pozaszczytowa

-

0,1983

2.2.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh bez akcyzy

2.2.a

- całodobowa

0,2242

-

2.2.b

- szczytowa

-

0,3213

2.2.c

- pozaszczytowa

-

0,1983

2.3.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą  bez kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii

2.3.a

- całodobowa (reszta doby)

0,2111

-

2.3.b

- szczytowa (szczyt przedpołudniowy)

-

0,3082

2.3.c

- pozaszczytowa (szczyt popołudniowy)

-

0,1852
 
Lp. Cena lub stawka opłaty Grupa taryfowa
C11 C12
1 2 3 4
Przesyłanie i dystrybucja (TARYFA)
1.1. Stawki systemowe

1.1.a

Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0115

1.1.b

Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,87

1.2.

Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh

1.2.a

- całodobowy 0,1905 -

1.2.b

- szczytowy - 0,2340

1.2.c

- pozaszczytowy - 0,0758

1.3.

Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 4,12

1.4.

Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c* 4,63

Obrót (CENNIK)

2.1.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą

2.1.a

- całodobowa

0,2693

-

2.1.b

- szczytowa

-

0,3289

2.1.c

- pozaszczytowa

-

0,2339

2.2.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh bez akcyzy

2.2.a

- całodobowa

0,2493

-

2.2.b

- szczytowa

-

0,3089

2.2.c

- pozaszczytowa

-

0,2139

2.3.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą  bez kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii

2.3.a

- całodobowa (reszta doby)

0,2362

-

2.3.b

- szczytowa (szczyt przedpołudniowy)

-

0,2958

2.3.c

- pozaszczytowa (szczyt popołudniowy)

-

0,2008
 
Lp. Cena lub stawka opłaty Grupa taryfowa
R
1 2 3
Przesyłanie i dystrybucja (TARYFA)

1.1.

Stawki systemowe

1.1.a

Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0115

1.1.b

Stawka opłaty przejściowej

1.1.c

- niskiego napięcia 0,87

 

- średniego napięcia 2,16

1.2.

Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,2488

1.3.

Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 2,40
Obrót (CENNIK)
2.1. Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą 0,3460
2.2. Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh bez akcyzy 0,3260
2.3. Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą  bez kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii 0,3129

* stawka opłaty abonamentowej stosowana wobec odbiorców zakupujących jedynie usługi dystrybucyjne


Wyjaśnienie grup taryfowych:

  • B21 - średnie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem jednostrefowym
  • B22 - średnie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem dwustrefowym
  • B23 - średnie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem trójstrefowym
  • C21 - niskie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem jednostrefowym
  • C22 - niskie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem dwustrefowym
  • C11 - niskie napięcie sieci, moc nie większa niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większy niż 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem jednostrefowym
  • C12 - niskie napięcie sieci, moc nie większa niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większy niż 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem dwustrefowym
  • R - dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia

 

Szczegółowe informacje:

Komunikat o wprowadzeniu nowej taryfy
- dokument PDF [306 KB] [Adobe Reader]

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej obowiązująca od 01.03.2015 r.
- dokument PDF [11,5 MB] [Adobe Reader]

Komunikat o wprowadzeniu nowego cennika
- dokument PDF [258 KB] [Adobe Reader]

Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 01.01.2015 r.
- dokument PDF [2,9 MB] [Adobe Reader]

Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji
- archiwum ZIP (dokumenty PDF) [634 KB] [Adobe Reader]

Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZMPG SA zawarł generalną umowę dystrybucji
- dokument PDF [54 KB] [Adobe Reader]

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego ZMPG SA
- dokument PDF [50,8 MB] [Adobe Reader]

Generalna umowa dystrybucji
- archiwum ZIP (dokumenty PDF) [407 KB] [Adobe Reader]

Komunikat o sprzedawcy rezerwowym
- dokument PDF [70 KB] [Adobe Reader]

 

 
Cofnij