Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » O Porcie » Działalność na terenie portu » Ciepło

Warunki inwestowania

Granice administracyjne portu

Usługi teleinformatyczne

Usługi telekomunikacyjne

Energia elektryczna

Ciepło

Woda i ścieki

Zasady dostawy i rozliczeń

Transport kolejowy
 
 

Opłaty za ciepło na terenie ZMPG SA

Taryfa dla energii cieplnej obowiązująca od 20.05.2019 r.:

 
GRUPA ODBIORCÓW "C" j.m. NETTO
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe roczna zł/MW

131 192,24

rata miesięczna

10 932,69

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ

40,38

stawka opłaty za moc cieplną (PGE Energia Ciepła OW)

rata miesięczna zł/MW

5 681,12

stawka opłaty za ciepło (PGE Energia Ciepła OW)

zł/GJ

33,40

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (GPEC)

rata miesięczna zł/MW

3 802,87

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (GPEC)

zł/GJ

17,60

 
GRUPA ODBIORCÓW "G" j.m. NETTO
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW

16 157,78

stawka opłaty za ciepło zł/GJ

129,77

 
GRUPA ODBIORCÓW "Z.1"
Dla dotychczasowych odbiorców z grupy G
j.m. NETTO
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW

22 075,33

stawka opłaty za ciepło zł/GJ

101,05

 
GRUPA ODBIORCÓW "Z.2"
Dla dotychczasowych odbiorców z grupy W
j.m. NETTO
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW

21 545,25

stawka opłaty za ciepło zł/GJ

89,82

 
GRUPA ODBIORCÓW "P" j.m. NETTO
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW

13 729,67

stawka opłaty za ciepło zł/GJ

113,94

 
Usługi dodatkowe  za powtórne przyłączenie do sieci ciepłowniczej ZMPG S.A. NETTO
Ponadumowne uruchomienie lub wyłączenie węzła należącego do ZMPG S.A. (jednorazowe uruchomienie i wyłączenie węzła ZMPG S.A. w ciągu sezonu grzewczego jest darmowe) 375,00
Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (niezwiązane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) 270,00
Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) 485,00
Spuszczenie wody i napełnienie instalacji wewnętrznej (m-ce V-VIII) 209,00
Spuszczenie wody i napełnienie instalacji wewnętrznej (m-ce IX-IV) 268,00
Uzupełnienie instalacji wewnętrznej nośnikiem ciepła 171,00
Zmiana nastaw regulatora (temperatury, c.w., krzywa grzewcza) 165,00
Przeprowadzenie przegrzewu instalacji c.w. 524,00

Ustalone w Taryfie dla ciepła stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Odbiorcy grupy "C" będą dodatkowo obciążani ceną za zamówioną moc cieplną, ceną ciepła oraz ceną nośnika ciepła, wynikającą z zatwierdzonej taryfy dla ciepła, sporządzonej przez Elektrociepłownie Wybrzeże oraz stawką opłaty stałej za usługi przesyłowe, stawką opłaty zmiennej za usługi przesyłowe, wynikającą z zatwierdzonej taryfy dla ciepła sporządzonej przez  GPEC.
Każdorazowo o zmianie ww. cen i stawek opłat odbiorcy zostaną poinformowani przez ZMP Gdańsk SA.

Podział odbiorców na grupy:

  • Grupa "C" - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w PGE Energia Ciepła OW, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność  GPEC i przez niego eksploatowaną oraz sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez ZMP Gdańsk SA.
  • Grupa "G" - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła "Pirs Paliwowy", dostarczane jest bezpośrednio do obiektu, w którym jest zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.
  • Grupa "Z.1" - dla dotychczasowych odbiorców z grupy G, którym ciepło, wytworzone w źródłach ciepła "Energoport", "Westerplatte", "Kapitanat", "Basen Górniczy", "Polcargo", "Baza Sprzętu", dostarczane jest bezpośrednio do obiektów, w których są zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.
  • Grupa "Z.2" - dla dotychczasowych odbiorców z grupy W, którym ciepło, wytworzone w źródłach ciepła "Hala Warsztatowa" i "Sekcja gospodarcza", dostarczane jest bezpośrednio do obiektów, w których są zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.
  • Grupa "P" - dla odbiorców, którym ciepło, wytworzone w źródle ciepła "Pirs Węglowy" dostarczane jest bezpośrednio do obiektu, w którym jest zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

Szczegółowe informacje:

Taryfa obowiązująca od 01.01.2018 r.
dokument PDF [336 KB] [Adobe Reader]

Zmiana taryfy obowiązująca od 25.05.2017 r.
dokument PDF [80 KB] [Adobe Reader]

Taryfa obowiązująca od 01.02.2015 r.
dokument PDF [1,8 MB] [Adobe Reader]

 

 
Cofnij