Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » O Porcie » Ochrona środowiska » Badania osadów dennych kanałów portowych

Badania wody

Badania osadów dennych kanałów portowych

Pomiary hałasu

Zanieczyszczenie powietrza

Gospodarka odpadami

Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń
 
 

Badania osadów dennych kanałów portowych

 

Jednym z wielu zadań Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA jest budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej. W skład infrastruktury wchodzą między innymi akweny portowe - tory podejściowe, kanały, obrotnice i baseny. Działania związane z utrzymaniem dna nawigacyjnego torów wodnych oraz głębokości przy nabrzeżach jak również z remontami lub odtwarzaniem nabrzeży istniejących oraz budową nowych nabrzeży lub terminali związane są z koniecznością przeprowadzania prac czerpalnych.

Statki o dużym zanurzeniu kadłuba powodują, podczas ruchu w kanałach portowych przemieszczanie się osadów, zwłaszcza mulistych. Dotyczy to głównie osi kanału i powoduje niewielkie spłycenie w centralnej jego części oraz po obu stronach toru wodnego. Mniejsze statki podchodzą do nabrzeży z wykorzystaniem własnego napędu, względnie dokonują próby sprawności napędu przy nabrzeżu, wykonując kilka do kilkunastu obrotów śrubą. Jeżeli taka czynność powtórzy się kilkakrotnie w tym samym miejscu, może nastąpić lokalne spłycenie lub przegłębienie, przekraczające dopuszczalną tolerancje głębokości dna.

Usunięcie spłyceń dna powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu wymaga okresowego wykonania podczyszczeniowych prac czerpalnych.

Przed przystąpieniem do prac czerpalnych osady denne w rejonie planowanych robót muszą zostać przebadane w celu stwierdzenia, czy urobek nie jest zanieczyszczony. Zakres badań, obejmuje oznaczenie zawartości:

  • arsenu
  • chromu
  • cynku
  • kadmu
  • miedzi
  • niklu
  • ołowiu
  • rtęci
  • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
  • polichlorowanych bifenyli (PCB)

Ilość prób pobranych do badań zależy od przewidywanej objętości prac czerpalnych.

Z przeprowadzonych badań osadów dennych na większości akwenów będących w zarządzie ZMPG SA wynika, iż urobek czerpalny nie jest zanieczyszczony i może być zagospodarowany poprzez odłożenie go w morzu.

 

 
Cofnij