Koronawirus - informacje
Port Gdańsk jest w pełni operacyjny!
Rada Nadzorcza ZMPG S.A., postanawia odwołać termin drugiego etapu postępowania, tj. rozmów kwalifikacyjnych, wyznaczonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/II/2020 z 7 lutego 2020 r., na dzień 23 marca 2020 r. w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r., poz. 374).
O wyznaczonym terminie drugiego etapu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego ustaleniu.
Nowy rekord Polski w przeładunkach

Navigate
BIP
Instagram
Twitter
LinkedIn
Facebook

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę