ZOSTAŃ NASZYM KONTRAHENTEM

Podaj swój adres e-mail, aby otrzmywać powiadomienia o naszych nowych zamówieniach
Port Gdańsk z rekordem przeładunków
Kolejne umowy na inwestycje w Porcie Gdańsk
Portowa sieć drogowa i kolejowa w budowie
Umowa na opracowanie studium wykonalności zagospodarowania Drogi Wodnej rzeki Wisły podpisana
Informacja dot. zorganizowanej przez związkowców z Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Port Gdański Eksploatacja S.A. oraz Wolny Związek Zawodowy Gospodarki Morskiej pikiety
Przetarg na Nabrzeże Północne w Porcie Gdańsk
Port Gdański Eksploatacja z dobrymi wynikami
Zmiany w zarządzie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk
Port Gdańsk podpisał umowę na Port Centralny

BIP
Instagram
Twitter
LinkedIn
Facebook

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę