Zarząd Portu » Przetargi »

Przetargi

Zamówienia

NPR/IUH/2018/003 - 19.02.2018
Remont uszkodzonego umocnienia dna przy Nab. Westerplatte na odcinku pomiędzy 70-84 w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 13.03.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUE/2018/014 - 19.02.2018
Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla zasilania kotłowni należących do ZMPG S.A.
Termin składania ofert: 26.02.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUL/2018/009 - 16.02.2018
Umowa ramowa na wykonywanie utwardzeń powierzchni gruntu na działkach terenu Portu Gdańsk.
Termin składania ofert: 08.03.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUL/2018/002 - 16.02.2018
Umowa ramowa – wyk. Robót budowlanych obiektów na terenie Portu Gdańsk.
Termin składania ofert: 06.03.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUL/2018/001 - 15.02.2018
Wykonywanie w latach 2018-2022 kontroli okresowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk.
Termin składania ofert: 01.03.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUE/2018/004 - 24.01.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej przy magazynie nr 4 na Nab. WOC II w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 12.02.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/140 - 03.01.2018
Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w pobliżu budynku Kapitanatu Portu przy ul. Przemysłowej 4 w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 18.01.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/155 - 29.12.2017
Wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska- Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)
Termin składania ofert: 26.02.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/152 - 29.12.2017
Wykonanie wielobranżowej Koncepcji Zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku
Termin składania ofert: 23.02.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/105 - 13.12.2017
Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 09.03.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/104 - 13.12.2017
Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 16.03.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUE/2017/062 - 08.12.2017
Dostawa i montaż 2 szt. transformatorów 110/15kV o mocy 40MVA w stacji GPZ Port Północny w Gdańsku.
Termin składania ofert: 23.02.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/101 - 06.12.2017
Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 27.02.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/103 - 06.12.2017
Wykonanie robót budowlanych dla Projektu: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku."
Termin składania ofert: 13.02.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUH/2017/144 - 01.12.2017
Wykonanie prac czerpalnych i zasypowych wzdłuż Nab. Rudowego.
Termin składania ofert: 04.01.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/099 - 07.11.2017
Modernizacja wewnętrznego toru wodnego w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 02.03.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/102 - 03.11.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".
Termin składania ofert: 11.01.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

Ogłoszenie o dialogu technicznym - 06.10.2017
Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania opracowania koncepcji i Studium Wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dla rzeki Bug na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E 70 na odcinku - Wisła do Zalewu Wiślanego (do Elbląga).
Termin składania dokumentów: 24.10.2017 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/100 - 22.09.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku".
Termin składania ofert: 03.11.2017 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

Dzierżawa nieruchomości

1/NH/2018 - 19.02.2018
Ogłoszenie o publicznym nieograniczonym przetargu na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 80.082,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Pokładowej, posiadającej bezpośredni dostęp do Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej.
Termin składania ofert: 12.03.2018 godz. 09:00
więcej w klasycznej wersji serwisu


Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r.
[dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r.
[dokument PDF, 700 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r.
[dokument PDF, 188 KB, Adobe Reader]

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na oddanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości znajdujących się we władaniu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA - obowiązujący od dnia 04.02.2014 r. - [dokument PDF, 4 MB, Adobe Reader]
Regulamin obowiązujący do dnia 04.02.2014 r. - [dokument PDF, 139 KB, Adobe Reader]

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę