Zarząd Portu » Przetargi »

Przetargi

Zamówienia

NPR/IUH/2017/134 - 23.11.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Falochronu Półwyspowego Północnego w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 15.12.2017 godz. 13:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUH/2017/133 - 23.11.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Falochronu Brzegowego Północnego w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 15.12.2017 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/FZ/2017/136 - 16.11.2017
Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie urządzeń niezbędnych do rozbudowy użytkowanej przez Zamawiającego macierzy NetApp FAS2552 i uruchomienie zespołu macierzy w systemie wysokiej dostępności.
Termin składania ofert: 30.11.2017 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/099 - 07.11.2017
Modernizacja wewnętrznego toru wodnego w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 15.12.2017 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUH/2017/123 - 06.11.2017
Opracowanie ekspertyzy oceniającej wpływ poprawy parametrów eksploatacyjnych modernizowanego toru wodnego w sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście na jej przyszłe bezpieczne funkcjonowanie.
Termin składania ofert: 17.11.2017 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/135 - 03.11.2017
Dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz dostawa tablic pamiątkowych na potrzeby Projektu nr 2015-PL-TM-0413: "Modernizacja toru wodnego i rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".
Termin składania ofert: 14.11.2017 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUH/2017/124 - 03.11.2017
Umowa ramowa na bieżące prace dotyczące konstrukcji hydrotechnicznych oraz dna akwenów portowych.
Termin składania ofert: 23.11.2017 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/102 - 03.11.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".
Termin składania ofert: 18.12.2017 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NRP/IUL/2017/107 - 23.10.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych przebudowy instalacji wodociągowej ppoż w magazynie portowym nr 6 na Nab. Oliwskim w Porcie Gdańsk (nr inw. 104-00-0041-0).
Termin składania ofert: 08.11.2017 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

Ogłoszenie o dialogu technicznym - 06.10.2017
Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania opracowania koncepcji i Studium Wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dla rzeki Bug na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E 70 na odcinku - Wisła do Zalewu Wiślanego (do Elbląga).
Termin składania dokumentów: 24.10.2017 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/100 - 22.09.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku".
Termin składania ofert: 03.11.2017 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

Sprzedaż nieruchomości

IG/02/2016 - 25.05.2016
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku-Śródmieście przy ul. Siennickiej 30, działki nr 24/5, 25/1, 25/2, 26 obręb 91 wraz z prawem własności budynków i budowli.
Termin składania ofert: 25.08.2016 godz. 10:00
Ogłoszenie - dokument PDF, 422,9 KB
więcej w klasycznej wersji serwisu


Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r.
[dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r.
[dokument PDF, 700 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r.
[dokument PDF, 188 KB, Adobe Reader]

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na oddanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości znajdujących się we władaniu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA - obowiązujący od dnia 04.02.2014 r. - [dokument PDF, 4 MB, Adobe Reader]
Regulamin obowiązujący do dnia 04.02.2014 r. - [dokument PDF, 139 KB, Adobe Reader]

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę