Zarząd Portu » Przetargi »

Przetargi

Zamówienia

NPR/IUH/2018/050 - 19.10.2018
Umowa ramowa na wykonywanie prac projektowych i doradztwa technicznego w zakresie bieżącej obsługi i sytuacji awaryjnych dotyczących infrastruktury hydrotechnicznej.
Termin składania ofert: 14.11.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IN/2018/047 - 16.10.2018
Doradztwo dla partnera publicznego w przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dla inwestycji pn. Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracowaniem Studium Wykonalności dla ww. inwestycji w ramach prawa opcji.
Termin składania ofert: 18.12.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2018/023 - 05.10.2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk".
Termin składania ofert: 31.01.2019 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2018/038 - 18.07.2018
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja drugiej linii Nabrzeża Oliwskiego i Nabrzeża Ziółkowskiego w Porcie Gdańsk"
Termin składania ofert: 24.08.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUL/2018/043 - 09.07.2018
Umowa ramowa na wykonywanie, naprawy i rozbiórki ogrodzeń terenów portowych.
Termin składania ofert: 24.07.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUL/2018/044 - 09.07.2018
Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego magazynu portowego nr 4 na Nab. WOC II, nr inw. 104-00-0040-0.
Termin składania ofert: 26.07.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/FZ/2018/042 - 26.06.2018
Dostawa komputerów osobistych i monitorów komputerowych dla ZMPG S.A. w Gdańsku.
Termin składania ofert: 17.07.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2018/034 - 04.06.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej Poczty Morskiej zlokalizowanej przy Nabrzeżu Wiślanym w Porcie Gdańsk oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.
Termin składania ofert: 19.06.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2018/024 - 02.06.2018
Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 28.02.2019 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUL/2018/028 - 02.05.2018
Remont układu torów kolejowych w II linii Nab. Oliwskiego
Termin składania ofert: 04.06.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/101 - 06.12.2017
Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 08.03.2018 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu


Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r.
[dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r.
[dokument PDF, 700 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r.
[dokument PDF, 188 KB, Adobe Reader]

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na oddanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości znajdujących się we władaniu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA - obowiązujący od dnia 04.02.2014 r. - [dokument PDF, 4 MB, Adobe Reader]
Regulamin obowiązujący do dnia 04.02.2014 r. - [dokument PDF, 139 KB, Adobe Reader]

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę