Zarząd Portu » Przetargi »

Przetargi

Zamówienia

NPR/IUL/2018/026 - 09.08.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla projektu: Budowa budynków kontenerowych z rozbiórką istniejących budynków zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gdańsk wraz z zagospodarowaniem terenu.
Termin składania ofert: 21.09.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUH/2018/045 - 03.08.2018
Remont ściany odwodnej oraz uzupełnienie i wymiana urządzeń odbojowych stanowiska I i II Nab. Rudowego w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 22.08.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2018/038 - 18.07.2018
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja drugiej linii Nabrzeża Oliwskiego i Nabrzeża Ziółkowskiego w Porcie Gdańsk"
Termin składania ofert: 24.08.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUE/2018/033 - 10.07.2018
Budowa terminali ładowania samochodów elektrycznych w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 11.09.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUL/2018/043 - 09.07.2018
Umowa ramowa na wykonywanie, naprawy i rozbiórki ogrodzeń terenów portowych.
Termin składania ofert: 24.07.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUL/2018/044 - 09.07.2018
Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego magazynu portowego nr 4 na Nab. WOC II, nr inw. 104-00-0040-0.
Termin składania ofert: 26.07.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUE/2018/030 - 28.06.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa nowej stacji transformatorowej T-17 wraz z wykonaniem sieci kablowych SN i nn w rejonie Terminala Promowego Westerplatte w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 19.07.2018 godz. 13:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/FZ/2018/042 - 26.06.2018
Dostawa komputerów osobistych i monitorów komputerowych dla ZMPG S.A. w Gdańsku.
Termin składania ofert: 17.07.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2018/034 - 04.06.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej Poczty Morskiej zlokalizowanej przy Nabrzeżu Wiślanym w Porcie Gdańsk oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.
Termin składania ofert: 19.06.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2018/024 - 02.06.2018
Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 31.10.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUL/2018/028 - 02.05.2018
Remont układu torów kolejowych w II linii Nab. Oliwskiego
Termin składania ofert: 04.06.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/105 - 13.12.2017
Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 16.03.2018 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/104 - 13.12.2017
Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 29.03.2018 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/101 - 06.12.2017
Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 08.03.2018 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/102 - 03.11.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".
Termin składania ofert: 11.01.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

Ogłoszenie o dialogu technicznym - 06.10.2017
Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania opracowania koncepcji i Studium Wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dla rzeki Bug na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E 70 na odcinku - Wisła do Zalewu Wiślanego (do Elbląga).
Termin składania dokumentów: 24.10.2017 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu


Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r.
[dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r.
[dokument PDF, 700 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r.
[dokument PDF, 188 KB, Adobe Reader]

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na oddanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości znajdujących się we władaniu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA - obowiązujący od dnia 04.02.2014 r. - [dokument PDF, 4 MB, Adobe Reader]
Regulamin obowiązujący do dnia 04.02.2014 r. - [dokument PDF, 139 KB, Adobe Reader]

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę