Zarząd Portu » Przetargi »

Przetargi

Zamówienia

NPR/IUL/2018/039 - 07.06.2018
Remont części wspólnych w budynku biurowym przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku (nr inw. 105-00-0065-0).
Termin składania ofert: 28.06.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2018/034 - 04.06.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej Poczty Morskiej zlokalizowanej przy Nabrzeżu Wiślanym w Porcie Gdańsk oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.
Termin składania ofert: 19.06.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2018/024 - 02.06.2018
Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 30.07.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUE/2018/035 - 28.05.2018
Modernizacja kotłowni Energoport, wymiana ciepłociągu o długości ok. 400m, modernizacja i rozbudowa węzła cieplnego w budynku stacji pomp (ujęciu wody w PP) oraz budowa węzła cieplnego cwu w budynku administracyjnym Straży Pożarnej Florian przy ul. Sucharskiego 71 w Gdańsku.
Termin składania ofert: 21.06.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUM/2018/040 - 25.05.2018
Konserwacja ramp samochodowych oraz osobowego rękawa pasażerskiego na terenie Portu Gdańsk.
Termin składania ofert: 15.06.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUM/2018/041 - 25.05.2018
Wykonanie remontu klasowego wraz z naprawą systemu balastowego 2 pontonów ro-ro cumujących przy Nb. Obrońców Westerplatte.
Termin składania ofert: 15.06.2018 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/NB/2018/037 - 24.05.2018
Modernizacja elektronicznych systemów bezpieczeństwa kluczowych obszarów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu technicznego.
Termin składania ofert: 11.06.2018 godz. 13:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IUL/2018/028 - 02.05.2018
Remont układu torów kolejowych w II linii Nab. Oliwskiego
Termin składania ofert: 04.06.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/155 - 29.12.2017
Wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska- Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)
Termin składania ofert: 06.03.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/152 - 29.12.2017
Wykonanie wielobranżowej Koncepcji Zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku
Termin składania ofert: 05.03.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/105 - 13.12.2017
Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 16.03.2018 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/104 - 13.12.2017
Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 29.03.2018 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/101 - 06.12.2017
Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
Termin składania ofert: 08.03.2018 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/103 - 06.12.2017
Wykonanie robót budowlanych dla Projektu: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku."
Termin składania ofert: 13.02.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/099 - 07.11.2017
Modernizacja wewnętrznego toru wodnego w Porcie Gdańsk.
Termin składania ofert: 23.03.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

NPR/IP/2017/102 - 03.11.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".
Termin składania ofert: 11.01.2018 godz. 11:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

Ogłoszenie o dialogu technicznym - 06.10.2017
Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania opracowania koncepcji i Studium Wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dla rzeki Bug na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E 70 na odcinku - Wisła do Zalewu Wiślanego (do Elbląga).
Termin składania dokumentów: 24.10.2017 godz. 12:00
więcej w klasycznej wersji serwisu

Dzierżawa nieruchomości

1/NH/2018 - 19.02.2018
Ogłoszenie o publicznym nieograniczonym przetargu na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 80.082,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Pokładowej, posiadającej bezpośredni dostęp do Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej.
Termin składania ofert: 12.03.2018 godz. 09:00
więcej w klasycznej wersji serwisu


Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r.
[dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r.
[dokument PDF, 700 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r.
[dokument PDF, 188 KB, Adobe Reader]

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na oddanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości znajdujących się we władaniu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA - obowiązujący od dnia 04.02.2014 r. - [dokument PDF, 4 MB, Adobe Reader]
Regulamin obowiązujący do dnia 04.02.2014 r. - [dokument PDF, 139 KB, Adobe Reader]

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę