Żegluga » Zasady ruchu statków »

Ograniczenia prędkości

 

Statki powinny poruszać się z szybkością bezpieczną nie większą niż:
 
na redzie   7 węzłów

w Kanale Portowym, na Leniwce i Martwej Wiśle oraz w Porcie Północnym
 
dla statków o długości poniżej 50 m i zanurzeniu nie przekraczającym 3,0 m - 7 węzłów
dla innych statków - 6 węzłów
dla zespołów holowniczych - 4 węzły

Na Motławie od Haka Polskiego począwszy w górę rzeki

 
4 węzły

Kapitan portu może zezwolić statkom na przekroczenie ustalonych szybkości jeżeli jest to konieczne dla wykonania prawidłowych manewrów lub jeżeli taka konieczność wynika ze szczególnych właściwości technicznych statku. W zezwoleniu określa akweny, na których statek może się poruszać z większą szybkością.


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę