Żegluga » Zasady ruchu statków »

Holowanie

 

Kapitan portu może zwolnić statek lub akwen portu na określony czas od obowiązku korzystania z usług holowniczych lub wyrazić zgodę na użycie mniejszej liczby holowników, jeżeli według jego oceny właściwości manewrowe statku (np. posiadanie sterów strumieniowych lub podobnie działających urządzeń) nie nasuwają zastrzeżeń oraz jeżeli zwolnienie takie nie zagraża bezpieczeństwu żeglugi w porcie. Kapitan portu może nakazać użycie przez statek holownika lub większej liczby holowników, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa żeglugi.

Statki o długości 70 m i więcej przewożące ładunki niebezpieczne obowiązane są korzystać z usług holowniczych:

Kapitan portu określa każdorazowo liczbę holowników, które powinny być użyte przy holowaniu.

W Porcie Gdańsk statki obowiązane są korzystać z asysty holowniczej jak następuje:

w Porcie Wewnętrznym

jednego holownika:

dwóch holowników:

trzech holowników:

czterech holowników:

w Porcie Północnym (Zewnętrznym)

jednego holownika:

dwóch holowników:

trzech holowników:

czterech holowników:

Statki bez własnego napędu obowiązane są korzystać z asysty holowniczej:

jednego holownika - statki o długości do 50 m włącznie, holowanie wyłącznie przy burcie

dwóch holowników - statki o długości powyżej 50 m do 130 m

statki o długości powyżej 130 m o jeden holownik więcej niż statki z własnym napędem.


Usługi holownicze:

WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.
[ Bramy dostępowe ]
ul. Przemysłowa 4, 80-542 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 737 65 40
Fax: (+48) 58 343 05 34
www.wuz.portgdansk.pl
vCard


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę