Wydarzenia »

Pracownik Portu Gdańsk nagrodzony
w kategorii Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy

03.12.2019

Kolejnym dowodem na prężny rozwój Portu Gdańsk i wysokie standardy panujące w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA, jako spółki zarządzającej, są nagrody jakie otrzymał nasz pracownik pan Adam Bujak, pełniący funkcję Społecznego Inspektora Pracy w ZMPG S.A.

W dniu 22.11.2019 pan Adam Bujak zajął II miejsce w Województwie Pomorskim w kategorii Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy. Uroczystość odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska, a nagrodę wręczał Okręgowy Inspektor Pracy.

W dniu 26.11.2019 pan Adam Bujak znalazł się w grupie 10 laureatów w krajowym konkursie na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy w Polsce. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, a wręczenia nagród dokonali Główny Inspektor Pracy - Wiesław Łyszczek wraz z posłem na Sejm panem Januszem Śniadkiem, Przewodniczącym Rady Ochrony Pracy. Konkurencja była ogromna, ponieważ tych dziesięciu laureatów zostało wybranych z prawie 2000 zgłoszonych kandydatur.

Funkcja Społecznego Inspektora Pracy jest w przedsiębiorstwie nie do przecenienia. Przekonał się o tym każdy, kto zetknął się z tematyką związaną bezpośrednio z prawną ochroną pracy oraz sferą bezpieczeństwa pracy. Kontroli SIP podlega przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, uprawnień młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dodać należy także, że społeczny inspektor pracy ma prawo kontrolować zarówno przestrzeganie przez pracodawców przepisów dotyczących nawiązywania czy rozwiązywania stosunków pracy, nakładania na pracowników kar porządkowych, jak i stosowania przepisów o pracowniczej odpowiedzialności materialnej.

Każda dziedzina działalności, która wiąże się z rozwiązywaniem ludzkich i pracowniczych problemów, musi być wykonywana przez odpowiednie osoby. Takie osoby muszą mieć wysokie kwalifikacje osobowe i merytoryczne. Właśnie takim człowiekiem jest pan Adam Bujak, w pełni profesjonalny, posiadający wielkie pokłady motywacji wewnętrznej do pełnienia od 11 lat dodatkowych i niepłatnych obowiązków Społecznego Inspektora Pracy. Dziękujemy i gratulujemy.

Twitter
LinkedIn
Facebook

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę