O Porcie » Bezpieczeństwo »

Wykaz obiektów portowych w systemie przepustkowym ZMPG wraz z podaniem głównych użytkowników
 
1.

OBIEKT PORTOWY "A"

OP - A

- teren Wolnego Obszaru Celnego
główny użytkownik: - "CARGOFRUIT" Sp. z o.o.
- "Adampol" SA
- "Vetro"
- "BLG" Sp. z o.o.
- "PAOP" Sp. z o.o.
2.

OBIEKT PORTOWY "B"

OP - B

- Nabrzeże Wiślane
- Nabrzeże Zbożowe
główny użytkownik: - Port Gdański "EKSPLOATACJA" SA
3.

OBIEKT PORTOWY "B-1"

OP - B-1

- Nabrzeże Szczecińskie (część)
- Chemików (część)

główny użytkownik: - PKN "ORLEN" SA
4.

OBIEKT PORTOWY "C"

OP - C

- Nabrzeże Szczecińskie Przeładunkowe
główny użytkownik: - Port Gdański "EKSPLOATACJA" SA
- GTK SA
5.

OBIEKT PORTOWY "D"

OP - D

- Nabrzeże Krakowskie
- Nabrzeże Bytomskie
główny użytkownik: - "MALTEUROP POLSKA" Sp. z o.o.
- "GBT" Sp. z o.o.
6.

OBIEKT PORTOWY "E"

OP - E

- Nabrzeże Chemików
- Nabrzeże Przemysłowe
główny użytkownik: - "CHEMIKI" Sp. z o.o.
- "FOSFORY" Sp. z o.o.
7.

OBIEKT PORTOWY "F"

OP - F

- Nabrzeże Węglowe
- Nabrzeże Rudowe
- Nabrzeże Administracyjne
główny użytkownik: - Port Gdański "EKSPLOATACJA" SA
8.

OBIEKT PORTOWY "G"

OP - G

- Nabrzeże Obrońców Poczty Polskiej
główny użytkownik: - "SIARK-PORT" Sp. z o.o.
9.

OBIEKT PORTOWY "H"

OP - H

- Nabrzeże Obrońców Westerplatte
(Terminal Promowo Wyładunkowy + odcinek konwencjonalny)
główny użytkownik: - ZMPG SA
- PŻB SA
10. OBSZAR "K"

Tereny portowe ZMPG SA portu zewnętrznego niebędące obiektem portowym

11.

OBIEKT PORTOWY "K-1"

OP - NAFTOPORT

- Pirs Paliwowy: Stanowiska O + P + R + T
główny użytkownik: - "NAFTOPORT" Sp. z o.o.
12.

OBIEKT PORTOWY "K-2"

OP - Pirs Węglowy

- Pirs Węglowy
główny użytkownik: - "PORT PÓŁNOCNY" Sp. z o.o.
13.

OBIEKT PORTOWY "L"

OP - L

- Pirs LPG (Gdański Terminal Gazowy)
główny użytkownik: - "GASPOL" SA
14.

OBIEKT PORTOWY "M"

OP - M

- Pirs Rudowy
główny użytkownik: - "PORT PÓŁNOCNY" Sp. z o.o.
15.

OBIEKT PORTOWY "N"

OP - N

- Jednostki pływające
główny użytkownik: - "WUŻ" Sp. z o.o.
- "GDAŃSK-PILOT" Sp. z o.o.
16.

OBIEKT PORTOWY "O"

OP - O

- Nabrzeże Oliwskie
główny użytkownik:

- ZMPG SA
- Magrol Sp. z o.o.
- Mostostal "Pomorze" SA

17. OBIEKT "P" - Terminal Naftowy PERN (nie jest obiektem portowym)
główny użytkownik: - PERN SA

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę