O Porcie » Działalność na terenie portu »

Opłaty za wodę i ścieki

 

Komunikat o przyjęciu Taryfy opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
- dokument PDF [374 KB] [Adobe Reader]

Taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
- dokument PDF [554 KB] [Adobe Reader]

Taryfa opłat - ceny netto - obowiązująca od 01.01.2011 r.
dla kontrahentów ZMPG SA za pobraną wodę i odprowadzone ścieki

Cena 1 m3 pobranej wody pitnej - 5,96 zł/m3

Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków sanitarnych - 12,67 zł/m3

 

Uwagi:

 1. Każdy kontrahent, którego zużycie wody jest równe lub wyższe od:
  - 4 200 m3 na miesiąc a w roku poprzednim łączne zużycie przekroczyło 50 000 m3 może ubiegać się o obniżenie opłaty za wodę do 10%,
  - 8 350 m3 na miesiąc a w roku poprzednim łączne zużycie przekroczyło 100 000 m3 może ubiegać się o obniżenie opłaty za wodę do 15%.
 2. Każdy kontrahent, którego zużycie ścieków jest równe lub wyższe od:
  - 4 200 m3 na miesiąc a w roku poprzednim łączne zużycie przekroczyło 50 000 m3 może ubiegać się o obniżenie opłaty za ścieki do 10%,
  - 8 350 m3 na miesiąc a w roku poprzednim łączne zużycie przekroczyło 100 000 m3 może ubiegać się o obniżenie opłaty za ścieki do 15%.
 3. Podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę