O Porcie » Informacje ogólne »
Szerokość geograficzna   54o25'N
Długość geograficzna   18o39'E
Powierzchnia terenów   679 ha
Powierzchnia akwenów   412,6 ha
Całkowita długość
infrastruktury portowej
  23,9 km
Powierzchnia magazynowa   105 530 m2
Powierzchnia składowa   1 456 623 m2
Elewatory i silosy   68 000 t
Maksymalne zanurzenie: 
Port wewnętrzny   10,2 m
Port zewnętrzny   15,0 m
Zdolność przeładunkowa: 
Port wewnętrzny   13,6 mln t
Port zewnętrzny   85,5 mln t
Praca 24 godziny na dobę
w systemie 3-zmianowym:
  23:00-07:00
07:00-15:00
15:00-23:00
Strefa czasowa   CET (GMT+2h)
Wolny od zalodzenia przez cały rok

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę