O Porcie » Bezpieczeństwo »

W ramach realizacji celu nadrzędnego, jakim jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA utworzył Ośrodek Ratownictwa ZMPG, który spełnia funkcję Centrum Koordynacyjno-Ratowniczego zrzeszającego w sobie wszystkie służby ukierunkowane na zachowanie bezpieczeństwa w porcie, w tym: dyspozytora portu, dowódcę zmiany Straży Ochrony Portu Gdańsk, dyspozytora Portowej Straży Pożarnej Florian.

Głównym zamysłem utworzenia Ośrodka Ratownictwa ZMPG SA dostępnego pod jednym numerem alarmowym 111 jest skrócenie czasu zbierania informacji o zdarzeniu na potrzeby skutecznego ratowania życia i zdrowia lub środowiska, podjęcie natychmiastowych działań ratowniczych, dzięki pełnej koordynacji służb portu z Kapitanatem Portu, Państwową Strażą Pożarną, Policją i Pogotowiem Ratunkowym, a tym samym zapewnienie skutecznego i racjonalnego wykorzystania wszystkich sił i środków możliwych do użycia tj. grup interwencyjnych, samochodów i statków pożarniczych.

Zadania i zasady działalności Ośrodka Ratownictwa ZMPG SA w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Realizacja tak szerokiego spektrum zadań możliwa jest dzięki wyposażeniu Ośrodka Ratownictwa w najnowocześniejsze środki łączności dyspozytorskiej i udostępnienie posiadanych mediów na jednej konsoli operatora, za pośrednictwem której widoczna jest dostępność wszystkich środków łączności.
Nowa instalacja umożliwia również rejestrację i archiwizację całej korespondencji głosowej prowadzonej przez operatorów.

Ponadto, celem zapewnienia najwyższych standardów obsługi i funkcjonowania ośrodka, na jego potrzeby utworzono, wyposażone w system zasilania awaryjnego, centrum monitorowania elektronicznych systemów zabezpieczeń i systemów monitoringu wizyjnego.

Centrum wyposażone zostało w:


Regulamin Ośrodka Ratownictwa ZMPG S.A. - 16.01.2019 r. [dokument PDF, 3,3 MB, Adobe Reader]
Archiwum

Dane Adresowe:
Ośrodek Ratownictwa ZMPG SA
ul. Na Zaspę 57
Gdańsk Nowy Port
Tel. 111/113
(+48) 58 343 11 20, (+ 48) 58 737 99 14


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę