O Porcie » Informacje ogólne »

DROBNICA

Ładunki drobnicowe są obsługiwane w porcie wewnętrznym i zewnętrznym (DCT). W porcie wewnętrznym drobnica przeładowywana jest przy nabrzeżach: Oliwskim, Wiślanym, Szczecińskim, Przemysłowym, Rudowym, Węglowym, Obrońców Westerplatte oraz na nabrzeżach Wolnego Obszaru Celnego, gdzie znajduje się również nowoczesna baza przeładunku owoców cytrusowych. Na uniwersalnych nabrzeżach Portu Gdańsk obsługiwane są towary drobnicowe, m.in. na paletach, w workach i big bagach, jak również sztuki ciężkie, ponadgabarytowe, wyroby hutnicze i ładunki niebezpieczne.

W Porcie Gdańsk możliwa jest weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego według standardów Unii Europejskiej. Ośrodki Inspekcyjne Granicznego Inspektoratu Weterynarii są zlokalizowane w porcie zewnętrznym przy terminalu kontenerowym DCT i w porcie wewnętrznym w pobliżu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego.


KONTENERY

Obsługa kontenerów w Porcie Gdańsk odbywa się na Nabrzeżu Szczecińskim portu wewnętrznego, gdzie funkcjonuje Gdański Terminal Kontenerowy (GTK) oraz na terminalu kontenerowym DCT zlokalizowanym w porcie zewnętrznym.

Terminale obsługują głównie linie feederowe oraz bliskiego zasięgu. Głębokowodny terminal DCT przystosowany jest do obsługi największych jednostek wpływających na Morze Bałtyckie - statków typu Postpanamax.

GTK i DCT oferują zintegrowane usługi terminalowe i depot holderskie: wszelkie przeładunki i manipulacje kontenerów, ich formowanie i rozformowywanie, naprawy i mycie, stanowiska dla kontenerów chłodniczych.


RO-RO

Port Gdańsk obsługuje jednostki ro-ro na terenie Wolnego Obszaru Celnego, ponadto taką możliwość oferuje nowoczesny Terminal Promowy Westerplatte. Rampa ro-ro znajduje się także w Bazie Promowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA (PŻB), oferującej stałe połączenia promowe ze Szwecją, jak również na terminalu kontenerowym DCT.

Wolny Obszar Celny zlokalizowany jest blisko wejścia do portu wewnętrznego. Na terenie WOC przeładowywane są samochody od producentów z krajów Dalekiego Wschodu oraz Europy. Importowane towary mogą być składowane na WOC bez gwarancji celnych, kontyngentów, cła oraz podatku przez nieograniczony okres. Możliwe jest też wyprowadzanie i odprawa celna ładunku partiami. Ewidencja towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z Wolnego Obszaru Celnego odbywa się przy zastosowaniu systemu informatycznego.

Znajdujący się na wschodniej stronie Kanału Portowego Terminal Promowy Westerplatte (TPW) posiada stanowiska statkowe wyposażone w rampy ro-ro oraz przestrzenne place składowe i manewrowe.


WĘGIEL

Węgiel jest przeładowywany w Porcie Zewnętrznym na terminalu ładunków masowych suchych oraz w Porcie Wewnętrznym na nabrzeżach Basenu Górniczego.

Terminal ładunków masowych suchych składa się z terminalu eksportowego zlokalizowanego na Pirsie Węglowym oraz terminalu importowego na Pirsie Rudowym połączonych systemem przenośników taśmowych. Całkowicie zmechanizowany terminal eksportowy pozwala na przeładunek węgla w relacji bezpośredniej z wagonów na statek lub w relacji pośredniej z wykorzystaniem placów składowych. Terminal importowy obsługuje statki typu Capesize i zapewnia wysoką wydajność przeładunkową.


PALIWA PŁYNNE

W porcie zewnętrznym znajdują się dwa nowoczesne terminale, w których odbywa się przeładunek paliw płynnych oraz gazu płynnego. Ponadto olej opałowy i bazowy jest przeładowywany na Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej w porcie wewnętrznym.

W pełni zautomatyzowana Baza Przeładunku Paliw Płynnych, oferująca obsługę największych statków, które mogą wpłynąć na Bałtyk, dysponuje czterema stanowiskami roboczymi. Poszczególne stanowiska, przystosowane do przeładunku ropy i produktów ropopochodnych oraz olejów opałowych i napędowych, znajdują się w zamkniętych basenach wyposażonych w zapory przeciwrozlewowe i instalację przeciwpożarową. Operacje przeładunkowe realizowane są w systemie zamkniętym, bezpiecznym dla środowiska. Przesyłanie paliw w obu relacjach, w tym do rafinerii i zakładów w kraju oraz na obszarze wschodnich landów Niemiec, odbywa się poprzez sieć rurociągów i baz manipulacyjnych PERN oraz rafinerii Grupy LOTOS SA. Potencjał przeładunkowy terminali zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Terminal Przeładunku Gazu Płynnego jest przeznaczony do przyjmowania, przechowywania, częściowego mieszania i rozsyłania przy pomocy cystern kolejowych i samochodowych skroplonego gazu propan-butan. Jest wyposażony m.in. w zakopcowane zbiorniki, pompy wspomagające wyładunek, system podgrzewania i transportu gazu do zbiorników magazynowych, pompy transportujące gaz ze zbiorników do stanowisk załadowczych, system mieszania gazu.


POZOSTAŁE ŁADUNKI MASOWE

Port Gdańsk oferuje szeroką gamę możliwości obsługi ładunków wymagających specjalistycznych technologii przeładunku i składowania.

W porcie działa baza przeładunku fosforytów zlokalizowana na Nabrzeżu Chemików. Wraz z sąsiednim Nabrzeżem Przemysłowym stanowi miejsce obsługi takich ładunków jak: nawozy, płynne produkty chemiczne, minerały i melasa. Baza jest wyposażona w suwnice bramowe oraz bezpośrednie połączenia rurociągami i taśmociągami.

Na Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej znajduje się terminal przystosowany do obsługi siarki. Poza tym realizowane są przeładunki innych towarów masowych, w tym melasy i kruszyw.

W porcie funkcjonują elewatory zbożowe położone wzdłuż Kanału Portowego przy nabrzeżach: Wiślanym, Zbożowym i Oliwskim, gdzie przeładowywane są m.in. śruta, żyto, pszenica oraz jęczmień.

Na Nabrzeżu Bytomskim, na którym zlokalizowana jest przetwórnia słodu, dokonuje się przeładunku jęczmienia i słodu. Na tym nabrzeżu obsługiwane są również gazy medyczne i techniczne.

Nabrzeża Basenu Górniczego (Rudowe, Węglowe, Administracyjne) charakteryzują się szczególną uniwersalnością. Oprócz węgla i drobnicy przeładowuje się na nich m.in. zboża, kruszywa, rudę żelaza, nawozy. Znajduje się tam również baza obsługi złomu.


RUCH PASAŻERSKI

Zabytkowy Gdańsk, średniowieczny zamek w Malborku oraz przyciągające swym urokiem plenery Szwajcarii Kaszubskiej czynią z Portu Gdańsk cel zawinięć jednostek pasażerskich.

Żegluga promowa jest obsługiwana przez Bazę Promową PŻB. Możliwość taką oferuje także Terminal Promowy Westerplatte (TPW), zlokalizowany na historycznym półwyspie w odległości 15 minut drogi samochodem od centrum Gdańska. Terminal jest połączony z krajową i międzynarodową siecią dróg. Posiada stanowiska statkowe wyposażone w rampy ro-ro, dworzec pasażerski wraz z zapleczem administracyjno-biurowym oraz stanowiskami odpraw celno-paszportowych, galerię komunikacyjną dla pasażerów pieszych oraz 6 stanowisk do obsługi celnej i granicznej dla pojazdów samochodowych.

Westerplatte jest jednym z miejsc, przy którym cumują statki wycieczkowe. Są one również obsługiwane na reprezentacyjnym nabrzeżu spacerowym kpt. Ziółkowskiego. Oba te nabrzeża połączone są systemem komunikacji miejskiej z centrum miasta.


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę