BOŻENA JANKOWSKA - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych